WidsMob END BRUGER LICENSAFTALE

VIGTIGT: DETTE ER EN LISENS, IKKE SALG

Denne WidsMob-slutbrugerlicensaftale (aftale eller licens eller EULA) er mellem slutbrugeren (i det følgende benævnt dig eller licenstageren) og WidsMob Technology Co., Limited, udvikleren og ejeren af programmet og softwaren (i det følgende benævnt Licenseret Software eller WidsMob eller Software).

VIGTIGT: Ved at downloade, tilegne sig, installere eller bruge softwaren, dokumentationen, samlingen fra WIDSMOB EFFECTS Store (samlet "SOFTWARE"), accepterer du at blive bundet af følgende vilkår og betingelser i denne aftale.

Læs denne aftale omhyggeligt, inden du downloader eller installerer softwaren. Der skal lægges særlig vægt på sådanne bestemmelser, herunder men ikke begrænset til artikel 5, 6, 14, 15, 16 i special skrifttype. Hvis du er uenig med eller har spørgsmål vedrørende denne END BRUGER LICENSAFTAL (EULA), bedes du kontakte WidsMob. Enhver installation, kopiering, adgang til eller brug af den Licenserede Software af dig ("Licenstageren") udgør en accept og et løfte om at overholde alle vilkårene i denne EULA.

VILKÅR OG BETINGELSER:

1. LICENSERET SOFTWARE

"Licenseret software" omfatter alt indholdet af filer, diske, cd'er, dvd'er eller andre medier, som denne EULA indeholder, herunder, men ikke begrænset til, tredjeparts computerinformation eller software at Licensgiveren har licens til optagelse i den Licenserede Software skriftlige materialer eller filer vedrørende den Licenserede Software ("Dokumentation"); fonte; modificerede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af den Licenserede Software, hvis nogen.

2. GODTGØRELSE AF LICENSEN

Under overholdelse af vilkårene i denne aftale giver WidsMob dig (den enkelte) den begrænsede, tilbagekaldelige, personlige, ikke-eksklusive og ikke-overførbare ret til at downloade, installere og aktivere softwaren på to adskilte computere udelukkende til din personlige , privat og ikke-kommerciel brug, medmindre du har købt en kommerciel licens fra WidsMob. Deling af softwaren med andre eller tillader andre at se indholdet af denne software er i strid med licensen. Du må ikke gøre Softwaren tilgængelig via et netværk eller på nogen måde give Softwaren til flere brugere, medmindre du har købt en multi-brugerlicens fra WidsMob på forhånd. WidsMob forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i denne aftale.

3. LICENSBEGRÆNSNINGER

1. Licenstageren må ikke og accepterer ikke eller tillader andre at ændre, tilpasse, oversætte, underlicense, leje, lease eller låne hele eller en del af den Licenserede Software eller Dokumentation.

2. Licenstager må ikke og accepterer ikke eller tillader andre at oprette afledte værker fra hele eller en del af den Licenserede Software eller Dokumentation; og Licenstager må ikke omdanne, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at opdage kildekoden for den Licenserede Software.

3. Licenstager må ikke og accepterer ikke eller tillader andre at bruge en tidligere version af den Licenserede Software efter at have modtaget en medieudskiftning eller opgraderet version som erstatning til en tidligere version (i så fald skal Licenstager ødelægge den tidligere version).

4. Licenstager må ikke og accepterer ikke eller giver andre tilladelse til at anvende den Licenserede Software i drift af enhver virksomhed, fly, skib, nukleare anlæg, livsstøttemaskiner, kommunikationssystemer eller andet udstyr, hvor softwarefejlen kan føre til personskade, død eller miljøskade.

5. Licenstager må ikke og accepterer ikke eller tillader andre at fjerne eller skjule Licensgiverens ophavsret eller varemærker, eller ophavsret og varemærkereglerne fra tredjeparter, som Licensgiver har medtaget i den Licenserede Software eller Dokumentation.

6. Licenstageren må ikke og accepterer ikke eller giver andre tilladelse til at bruge den Licenserede Software til at være vært for applikationer til tredjepart som led i en facilitetsstyring, timeshare, tjenesteudbyder eller service bureau arrangement.

7. Licenstager må ikke og accepterer ikke eller gør det muligt for andre at anvende den Licenserede Software på nogen måde, der er ulovlig eller ikke tilladt i henhold til denne EULA.

8. Licenstager må ikke bruge andre musiknumre, elementer, billeder, videoer, der ikke leveres af WidsMob inden for Softwaren, medmindre du har fået en licens eller tilladelse eller ordentlig myndighed til at bruge dem.

9. Licenstageren må ikke bruge musikspor, elementer, billeder, videoer i Softwaren (inklusive Collections fra Effects Store) kommercielt eller på anden måde, som ikke er angivet i denne Aftale.

4. INSTALLATION

Licenstageren må installere en kopi af den Licenserede Software på en enkelt computer. Licenstageren skal være den primære bruger af den computer, som den Licenserede Software er installeret på. Denne aftale gælder for alle installationer af den licenserede software. Installation af den licenserede software på tre eller flere computere er forbudt. Licenstageren må købe og installere flere licenser, hvis Licenstager ønsker at installere software på to eller flere computere. Licenstageren er eneansvarlig for alle udgifter i licenstagerens installation og brug af den Licenserede Software.

5. PROFIL FOR PROGRAMVARER FOR PROGRAMVARER

WidsMob er forpligtet til at hjælpe med at beskytte dit privatliv til enhver tid, medmindre andet er fastsat i denne aftale. Denne erklæring forklarer den anonyme dataindsamlingsproces og brugspraksis for softwareforbedringsprogrammet til WidsMob.

For at levere og forbedre softwaren, dens funktioner og brugerens erfaringer samler vi automatisk, vedligeholder, behandler og bruger oplysninger om, hvordan de forskellige moduler og funktionaliteter i WidsMob-softwaren bruges. Information er også samlet anonymt til formålet med statistisk analyse om brug af software.

Vi bruger kun sådanne oplysninger med det formål at give slutbrugere den bedst mulige softwareoplevelse. De indsamlede data vil ikke blive offentliggjort, delt, solgt, handlet eller udlejes til tredjeparter til markedsføringsformål. For brugere, der ikke ønsker at aktivere denne tjeneste, kan du muligvis fravælge i menuen avancerede indstillinger under installationsprocessen.

6. AKTIVITET

Den Licenserede Software indeholder teknologiske foranstaltninger, der er designet til at forhindre dets ulicenserede eller ulovlige brug. Den Licenserede Software kan indeholde håndhævelsesteknologi, der begrænser licenstagerens evne til at installere og afinstallere den Licenserede Software på en maskine til ikke mere end et begrænset antal gange, for et begrænset antal computere og for en bestemt periode i tiden angivet af den købte licens. Den Licenserede Software kan kræve aktivering under installationen og i dokumentationen. Hvis nogen af ​​de relevante aktiveringsprocedurer ikke følges, må den Licenserede Software kun fungere i en begrænset periode. Hvis aktivering er påkrævet, men Licenstager ikke fuldender aktivering inden for den endelige tidsperiode, der er angivet i dokumentationen eller forklaret under installationen, ophører den Licenserede Software til at fungere, indtil aktiveringen er gennemført, hvorefter funktionaliteten vil blive genoprettet. Hvis Licenstager har noget problem med aktiveringsprocessen, kan Licenstageren kontakte kundeservice hos kunden for at få support.

7. EVALUATION COPY

Licenstager kan få en evalueringseksemplar af den Licenserede Software gratis i en begrænset tidsperiode ("Evalueringskopien"). Visse funktioner og / eller funktionaliteter i den licenserede software kan være låst eller utilgængelige i evalueringskopien. For at kunne drage fordel af alle funktioner og funktionalitet i den Licenserede Software skal Licenstager købe en gyldig licensaktiveringsnøgle. Fra det øjeblik Licenstager aktiverer Licenseret Software med en gyldig Licensnøgle, ophører Evalueringskopien fra at blive betragtet som en Evalueringskopi, og alle vilkårene i denne Aftale begynder at gælde i deres helhed.

8. TERM

Der er flere typer licenser, som licenshaveren kan vælge at købe. Hvis Licenstageren vælger at købe en levetidslicens, kan du bruge den, indtil den er afsluttet. Hvis du vælger at købe en licens for en bestemt periode, kan du kun bruge den i den specifikke periode. Du kan til enhver tid opsige licensen ved at ødelægge softwaren sammen med alle kopier heraf. Licensen vil blive opsagt automatisk eller på anden vis ophøre med at være effektiv, hvis du ikke overholder vilkårene eller betingelserne i denne Aftale. Du skal destruere og ophøre med at bruge Softwaren sammen med alle kopier heraf umiddelbart efter Licensens ophør.

9. LICENSE TRANSFER

Licensee may not rent, lease, lend, sell, assign, sub-license, redistribute or transfer the Licensed Software or the License granted by this EULA without prior written consent of the Licensor.

10. SOFTWARE OPDATERINGER

Licensgiver kan give licenstager med softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer fra tid til anden uden beregning i løbet af denne overenskomst. Licensgiveren kan efter eget skøn afgøre, om Licenstager kan få Softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer gratis eller Licenstageren skal betale for opdateringerne. Med henblik herpå betyder "Opdatering" en ny version af den Licenserede Software, der indeholder tekniske ændringer, opdaterede oplysninger, ændret funktionalitet eller andre ændringer, som Licensgiveren har til hensigt at forbedre eller tilføje, slette eller på anden måde ændre noget aspekt af den Licenserede Software. "Content Update" betyder en opdatering af indholdet, der bruges af den Licenserede Software, som muligvis skal opdateres fra tid til anden. Hvis den Licenserede Software er en opdatering til en tidligere version, skal Licenstageren have en gyldig licens til den tidligere version. Enhver opdatering, der leveres af Licensgiveren til Licenstageren, er lavet på licensudvekslingsbasis, således at Licenstager accepterer, som en forudsætning for at modtage en opdatering, at Licenstager vil opsige alle Licenstagerens rettigheder til at bruge en tidligere version af den Licenserede Software. Licenstager må dog kun bruge den forrige version til at hjælpe med at overføre til den opdaterede version. Når en opdatering er blevet frigivet, kan licensgiver ophøre med service eller support til tidligere versioner uden varsel til licenshaver. Softwareopdateringer og / eller indholdsopdateringer kan leveres via den Licenserede Software eller på Licensorens websteder. Denne Licens tillader ikke Licenstager at hente og bruge en Software Upgrade og / eller en ny Licensed Software version. Den licenserede software kan kræve indholdsopdateringer for at kunne fungere effektivt. Licensgiveren kan tilføje nye funktioner, musikspor, elementer, billeder, videoer eller slette originale funktioner, musikspor, elementer, billeder og videoer i opdateringssoftware eller opgraderingssoftware.

11. INTELLEKTUAL EJENDOM EJENDOM

Den Licenserede Software og eventuelle autoriserede kopier, som Licenstager fremstiller, er den intellektuelle ejendomsret til og ejes af Licensgiveren og af tredjeparter, hvis intellektuelle ejendomsrettigheder er licenseret til Licensgiveren. Strukturen, organisationen og koden for den Licenserede Software er de værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger fra Licensgiveren og sådanne tredjeparter. Den Licenserede Software er beskyttet ved lov, herunder, men ikke begrænset til, loven om ophavsret i Folkerepublikken Kina og USA og andre lande samt i internationale traktatbestemmelser. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne EULA, ydes Licenstager ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder over den Licenserede Software. Licenstageren må ikke udgive eller offentliggøre nogen offentlig erklæring vedrørende den Licenserede Software eller Licensgiveren uden forudgående skriftlig tilladelse fra Licensgiveren.

12. SUPPORT

Licensgiveren er ikke forpligtet af denne EULA til at give Licenstagerne nogen tekniske supporttjenester vedrørende den Licenserede Software; Licenstager kan dog anmode om yderligere supporttjenester mod et ekstra gebyr eller få gratis e-mail-support, som Licensgiveren kan tilbyde fra tid til anden i løbet af denne EULA. E-mail-support omfatter teknisk prioriteret teknisk assistance til installation og fejlfinding samt opgradering og vedligeholdelse.

13. BEGRÆNSNING AF WIDSMOB

Under overholdelse af de vilkår og betingelser, der er fastsat i artikel 8, har WidsMob ret til at opsige denne EULA effektivt umiddelbart efter at have givet skriftlig meddelelse til Licenstageren under følgende omstændigheder; hvis Licenstager begår en væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til denne EULA, som ikke er i stand til at afhjælpe, eller hvis Licenstager begår en væsentlig overtrædelse af sine forpligtelser i henhold til denne EULA, som ikke afhjælpes inden for femten (15) kalenderdage efter modtagelsen af en meddelelse fra WidsMob. Ophør af denne EULA skal ikke påvirke nogen af parternes rettigheder, forpligtelser eller forpligtelser, der er påløbet før opsigelsen, eller som har til formål at fortsætte med at få virkning efter opsigelsen.

14. INGEN GARANTI FOR LICENSERET SOFTWARE

DEN LICENSEREDE SOFTWARE LEVERES TIL LISENSER "SOM DE ER." LICENSOREN OG LICENSOR LEVERANDØRERNE, AFFILIERER, AGENTER, MEDARBEJDERE GIVER INGEN GARANTI FOR ANVENDELSE ELLER YDELSE. LICENSOREN OG LICENSOREN AFFILIERER, GARANTERER IKKE GARANTIER, BETINGELSER, REPRÆSENTATIONER ELLER BETINGELSER (UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET VED OMSTANDIGHED, FÆLLES LOV, TOLD, ANVENDELSE ELLER ANDET) MED HENSYN TIL NOGEN MANGLENDE BEGRUNDELSE FOR IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTEN RETTIGHEDER, SALGBARHED, INTEGRATION, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL NÆR SPECIFIKT FORMÅL, Bortset fra og i den udstrækning, at en garanti ikke kan udelukkes eller begrænses af gældende lov i licensens juridiske ansvar.

DU VIGTIGT ANERKENDER OG ER ENIGE OM, AT BRUG AF WIDSMOB-SOFTWAREN ER I HENHOLD TIL DIN ENKEL RISIKO, OG HELE RISIKOET FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YDELSE, NØJAGTIGHED ER MED DIG. Ingen mundtlig eller skriftlig information eller rådgivning, der er givet af WIDSMOB, eller en godkendt repræsentant skaber garanti.

SOFTWAREN KAN INDEHOLDE "ÅBNE KILDE" MATERIALER (EG, EN SOFTWARE UNDER OPEN KILDE, COPYLEFT, GNU GENERELT OFFENTLIG LISENS, BIBLIOTEK GENERELT OFFENTLIG LISENS, MINDER GENEREL OFFENTLIG LISENS, MOZILLA LICENS, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE, MIT , APACHE ELLER OFFENTLIGE DOMAIN LICENSER, ELLER LIGNENDE LICENS). WIDSMOB GIVER INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ÅBNE SOURCE MATERIALER INDHOLDET I SOFTWAREN. Disse EULA'S BESTEMMELSER OM RESTRISTION AF ANSVAR SKAL GÆLDE.

15. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

LICENSOREN ELLER LICENSORENS AFFILIER, DETS ARBEJDSTAGER, AGENTER ER INGEN ANSVARLIGE FOR ANSVAR, SKADER ELLER OMKOSTNINGER HVORFOR ELLER EVENTUELLE FØLGENDE, INDIREKTE, SÆRLIGE, PUNITIVE, TILFÆLDIGE SKADER ELLER EVENTUELT TAB AF RESULTATER ELLER RESERVERINGER, SELV OM EN REPRESENTANT AF LISENSOVEREN ELLER EN AF LICENSORENS AFFILIATER HAR ER UNDERVISET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANTE TAB, SKADER, KRAV ELLER OMKOSTNINGER ELLER FOR ENHVER SKADER FRA EN ANDEN TREDJEPART. Disse begrænsninger og eksklusioner finder anvendelse i den udstrækning, der er tilladt i henhold til gældende lov i licensansøgningen. LICENSORENS AGGREGATE ANSVAR, OG LICENSORFØRER, DETS ARBEJDSTAGERE, AGENTER UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DETNE EULA, BEGRÆNSES TIL DE AFGIFTER, LICENSER HAR BETALT FOR DEN LICENSEREDE SOFTWARE, OM NOGEN.

HVIS SOFTWAREN ER UNDERHANDLET AF ET TREDERET, POTENTIELT ELLER AKTLIGT ANSVAR FOR OVERTRÆDELSE AF ANDETS RETTIGHED FOR HVILKE WIDSMOB SKAL ANSVARS, LICENSEN SKAL GØRE PROMPT OG RÅDLIGE FORANSTALTNINGER TIL AT STOPPE AT BRUGE OG DELETE PROGRAMVAREN MED HENBLIK PÅ SELSKABETS SKRIFTLIGE OPLYSNINGER (HERUNDER E-MAIL ), Kan WIDSMOB LEVERE LICENSER MED EN UDSKIFTNING ELLER OPDATERET ELLER MODIFIKERET SOFTWARE GRATIS. I SÅDAN OMSTENDIGHED SKAL WIDSMOB IKKE BEGYRE ANDRE ANSVAR FOR DIG.

16. BESKÆFTIGELSE

LICENSEE SKAL FREMME OG HOLD LICENSOR HARMLESS FRA ENHVER OG ALLE KRAV, TAB, ANSVAR, SKADER, BØDER, PENALTIER, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER (INKLUSIVE ATTORNEY'S FOER), SOM ER HVILKEN FRA ELLER I FORBINDELSE MED LICENSERNES ULOVLIGE ELLER UBEGRÆNSEDE BRUG AF DEN LICENSEREDE SOFTWARE FRA ENHVER TREDJEPART. LISENSENS FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL DETTE AFSNIT OVERGÅR UDVIDELSEN ELLER OPHÆVELSE AF DENNE AFTALE.

17. END-BRUGER GENERERET INDHOLD

Den Licenserede Software gør det muligt for Licenstager at indtaste indhold, der vil blive gemt på den computer, som den Licenserede Software er installeret på (sådan indhold skal her henvises til som "Slutbrugergenereret indhold"). Licenstager er alene ansvarlig for Licenstagerens brug, opbevaring og offentliggørelse af slutbrugergenereret indhold. Licenstager må kun anvende det slutbrugergenererede indhold ansvarligt på en måde, der er i overensstemmelse med udøvelsen af ​​en god bedømmelse. Den Licenserede Software kan tillade, at Licenstageren indleder, kopierer, redigerer Indhold, der udgør ikke-offentlige personlige oplysninger fra andre end Licensgiveren. Licenstageren må ikke bruge, opbevare eller offentliggøre sådanne oplysninger uden udtrykkeligt samtykke fra de personer, som den vedrører. Hvis Licenstager har svært ved at afgøre, om Licenstagerens tilsigtede brug er hensigtsmæssig, eller om Licenstager har brug for skriftlig tilladelse, eller om andre juridiske spørgsmål skal overvejes, opfordrer Licensgiveren kraftigt Licenstager til at søge kompetent juridisk rådgiver. Licensgiveren hjælper ikke Licenstager med at gøre denne bestemmelse, og Licensgiveren kan heller ikke give Licenstager juridisk rådgivning vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatlivslovgivning.

Licenstager må kun bruge Slutbrugergenereret indhold, som tilhører Licenstager og ikke krænker andres rettigheder deri. Licensgiveren vil ikke redigere eller overvåge alt indhold. Licenstageren påtager sig derfor eksklusivt ansvar for overvågningen heraf. Licenstager må ikke bruge den Licenserede Software i forbindelse med indhold, der er ulovligt, uanstændigt, uanstændigt, ærekrænkende, ansporer et racistisk eller etnisk had eller krænker andres rettigheder eller på anden måde er modstridende.

Licenstager er ansvarlig for uafhængigt at kontrollere, om licenshaverens indhold er nøjagtigt og fuldstændigt (f.eks. Tekniske illustrationer eller diagrammer for brugervejledninger, delkataloger, skemaer, skemaer, monteringsvejledninger, vedligeholdelsesmanualer, arkitektoniske præsentationer eller andre materialer. Du opretter og / eller ændrer brugeren Vores software).

Licenstager må kun bruge Slutbrugergenereret indhold, som tilhører Licenstager og ikke krænker andres rettigheder deri. Licensgiveren vil ikke redigere eller overvåge alt indhold. Licenstageren påtager sig derfor eksklusivt ansvar for overvågningen heraf. Licenstager må ikke bruge den Licenserede Software i forbindelse med indhold, der er ulovligt, uanstændigt, uanstændigt, ærekrænkende, ansporer et racistisk eller etnisk had eller krænker andres rettigheder eller på anden måde er modstridende.

Hvis Licenstager eller Licenstagerens advokat bestemmer, at Licenstager er lovligt forpligtet til at opnå skriftlig tilladelse til at bruge dele af det Slutbrugergenererede Indhold, skal Licenstageren anmode om tilladelse til gengivelse, omfordeling eller ændring af indholdet fra den relevante ejer af fagmaterialet ( som det kan nævnes i den licenserede software). Hvis licenstager eller licenshaverens advokat på den anden side bestemmer, at det er tilladt at fortsætte og inkludere slutbrugergenereret indhold fra den licenserede software, beder Licenstager Licenstageren om korrekt at udpege licensens varemærke (r), når han henviser til den Licenserede software i varsel eller ophavsret del af Licenstagerens papir, projekt eller produkt. Licenstager skal skadesløs, holdes ufarlig og forsvare Licensgiver og Licensgiverens leverandører fra alle krav, skader, advokatgebyrer, omkostninger og retssager, der stammer fra eller er resultatet af Licenstagerens brug eller distribution af alt indhold og dets brug af den licenserede software.

18. EKSPORTBEGRÆNSNINGER

Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller genudføre den licenserede software til lande eller territorier, der er sanktioneret af De Forenede Nationer eller USA. Ved at bruge den licenserede software, repræsenterer du og garanterer at du ikke er placeret i sådanne lande.

19. LOVGIVNING OG RETSFORSKRIFT

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Folkerepublikken Kina uden at bringe lovkonflikt i kraft. Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, afgøres af Hongkong International Court of Justice i overensstemmelse med dens effektive regler i det omfang det ikke er forbudt i henhold til lokal lovgivning i din jurisdiktion.

ERKLÆRING VED INSTALLATION AF PROGRAMVAREN, ERKENDER DU, at du har læst og forstår det foregående, og at du accepterer at blive bundet af dens vilkår og betingelser. Du er også enig i, at denne aftale er den fuldstændige og eksklusive aftalememorandum mellem parterne og giver alle de foreslåede eller tidligere aftaler, mundtlig eller skriftlig, og enhver anden form for kommunikation mellem parterne i forbindelse med den licens, der er beskrevet heri.

Blog