ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ WIDSMOB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΛΗΣΗ

Η παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη WordsMob (Συμφωνία ή Άδεια Χρήσης ή Άδεια Χρήσης) είναι μεταξύ του τελικού χρήστη (εφεξής "Εσείς ή του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης") και της WidsMob Technology Co., Limited, κατασκευαστής και ιδιοκτήτης του προγράμματος και του λογισμικού που αναφέρεται ως Λογισμικό ή Λογισμικό WidsMob ή Λογισμικό).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ WIDSMOB EFFECTS STORE (συλλογικά "ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ") ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη συμφωνία πριν από τη λήψη ή την εγκατάσταση του λογισμικού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε τέτοιες ρήτρες που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα άρθρα 5, 6, 14, 15, 16 σε ειδική γραμματοσειρά. Εάν διαφωνείτε ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΗ (EULA), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το WidsMob. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, αντιγραφή, πρόσβαση ή χρήση του Αδειοδοτημένου Λογισμικού από εσάς (ο «Δικαιούχος Άδειας Χρήσης») αποτελεί αποδοχή και υπόσχεση συμμόρφωσης με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το "Λογισμικό αδειοδότησης" περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο των αρχείων, των δίσκων, των CD-ROM, των DVD ή άλλων μέσων για τα οποία παρέχεται η παρούσα EULA, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφορίες ή λογισμικό που έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης στον Παραχωρησιούχο για να συμπεριληφθεί στο Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης. γραπτά υλικά ή αρχεία που σχετίζονται με το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης ("τεκμηρίωση"). γραμματοσειρές. τροποποιημένες εκδόσεις, ενημερώσεις, προσθήκες και αντίγραφα του Λογισμικού, εάν υπάρχουν.

2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Με την επιφύλαξη των όρων και των όρων της παρούσας Συμφωνίας, το WidsMob σας παραχωρεί με το παρόν το περιορισμένο, ανακλητό, προσωπικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα λήψης, εγκατάστασης και ενεργοποίησης του Λογισμικού σε δύο ξεχωριστούς υπολογιστές για προσωπική σας, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση, εκτός εάν έχετε αγοράσει εμπορική άδεια από το WidsMob. Η κοινή χρήση του Λογισμικού με άλλους χρήστες ή η δυνατότητα των άλλων να δουν τα περιεχόμενα αυτού του Λογισμικού παραβιάζει την Άδεια. Δεν μπορείτε να κάνετε το Λογισμικό διαθέσιμο μέσω δικτύου ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει προηγουμένως μια άδεια πολλαπλών χρηστών από το WidsMob. Το WidsMob διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν χορηγηθεί ρητώς σε αυτήν την Συμφωνία.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ

1. Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να συμφωνεί και να μην επιτρέπει σε τρίτους να τροποποιούν, να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν, να εκχωρούν, να εκμισθώνουν, να εκμισθώνουν ή να δανείζουν το σύνολο ή μέρος του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης.

2. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται και δεν συμφωνεί να επιτρέψει ή να επιτρέψει σε τρίτους να δημιουργήσουν παράγωγα έργα από το σύνολο ή μέρος του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης με Άδεια Χρήσης. και ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να ανασχηματίσει, να αποσυνθέσει, να αποσυναρμολογήσει ή να προσπαθήσει να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα του Αδειοδοτούμενου Λογισμικού.

3. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί και δεν συμφωνεί να επιτρέψει ή να επιτρέψει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν προηγούμενη έκδοση του Αδειοδοτούμενου Λογισμικού μετά την παραλαβή αντικατάστασης μέσων ή αναβαθμισμένης έκδοσης ως αντικατάσταση μιας προηγούμενης έκδοσης (στην περίπτωση αυτή, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να καταστρέψει την προηγούμενη έκδοση).

4. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται και δεν συμφωνεί να επιτρέψει ή να επιτρέψει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με άδεια χρήσης για τη λειτουργία οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, αεροσκαφών, πλοίων, πυρηνικών εγκαταστάσεων, μηχανισμών υποστήριξης ζωής, συστημάτων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού στον οποίο η αποτυχία του λογισμικού θα μπορούσε να οδηγήσει τραυματισμό, θάνατο ή περιβαλλοντική ζημία.

5. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να δεχθεί και να επιτρέψει σε τρίτους να αφαιρέσουν ή να αποκρύψουν τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα ή τα εμπορικά σήματα ή τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων οποιωνδήποτε τρίτων που ο παραχωρησιούχος έχει συμπεριλάβει στο Λογισμικό ή την Τεκμηρίωση με Άδεια Χρήσης.

6. Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται και δεν συμφωνεί να επιτρέψει ή να επιτρέψει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό με άδεια χρήσης για να φιλοξενήσουν εφαρμογές για τρίτους, στο πλαίσιο διαχείρισης διευκολύνσεων, χρονομεριστικής μίσθωσης, παροχής υπηρεσιών ή συμφωνίας γραφείου εξυπηρέτησης.

7. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται και δεν συμφωνεί να επιτρέψει ή να επιτρέψει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δεν επιτρέπεται από την παρούσα EULA.

8. Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί άλλα μουσικά κομμάτια, στοιχεία, εικόνες, βίντεο τα οποία δεν παρέχονται από το WidsMob στο Λογισμικό, εκτός εάν έχετε λάβει άδεια ή άδεια ή κατάλληλη εξουσιοδότηση για χρήση τους.

9. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εμπορικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση μουσικό κομμάτι, στοιχεία, εικόνες, βίντεο στο Λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων των Συλλογών από τα Εφέ).

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να εγκαταστήσει ένα αντίγραφο του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης σε έναν μόνο υπολογιστή. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να είναι ο κύριος χρήστης του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό αδειοδότησης. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις του Αδειοδοτούμενου Λογισμικού. Η εγκατάσταση του Αδειοδοτούμενου Λογισμικού σε τρεις ή περισσότερους υπολογιστές απαγορεύεται. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να αγοράσει και να εγκαταστήσει πολλές άδειες εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θέλει να εγκαταστήσει λογισμικό σε δύο ή περισσότερους υπολογιστές Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και τη χρήση του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης από τον Δικαιούχο'δειας Χρήσης.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το WidsMob δεσμεύεται να βοηθά στην προστασία του απορρήτου σας ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Συμφωνητικό. Αυτή η δήλωση εξηγεί τη διαδικασία ανώνυμης συλλογής δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης για το Πρόγραμμα Βελτίωσης Λογισμικού του WidsMob.

Προκειμένου να παρέχουμε και να βελτιώνουμε το λογισμικό, τις δυνατότητές του και την εμπειρία του χρήστη, θα συλλέγουμε, διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των διαφόρων ενοτήτων και λειτουργιών του λογισμικού WidsMob. Πληροφορίες συλλέγονται επίσης ανώνυμα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τη χρήση λογισμικού.

Θα χρησιμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες μόνο για να παρέχουμε στους τελικούς χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία λογισμικού. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν, δεν θα διανεμηθούν, δεν θα πωληθούν, δεν θα πωληθούν ούτε θα ενοικιαστούν σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Για χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το μενού προηγμένων επιλογών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

6. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης περιλαμβάνει τεχνολογικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση του. Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης μπορεί να περιλαμβάνει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει την ικανότητα του Δικαιούχου'δειας Χρήσης να εγκαθιστά και να απεγκαταστήσει το Λογισμικό που χορηγείται σε ένα μηχάνημα μόνο σε ένα πεπερασμένο αριθμό χρόνων, για έναν πεπερασμένο αριθμό υπολογιστών και για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την αγορά της Άδειας. Το Λογισμικό Λογισμικού ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση κατά την εγκατάσταση και στην τεκμηρίωση. Εάν δεν ακολουθηθεί κάποια από αυτές τις εφαρμοστέες διαδικασίες ενεργοποίησης, το Λογισμικό Λογισμικού μπορεί να λειτουργήσει μόνο για μια πεπερασμένη χρονική περίοδο. Εάν απαιτείται ενεργοποίηση, αλλά ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση εντός της οριστικής χρονικής περιόδου που καθορίζεται στην Τεκμηρίωση ή εξηγηθεί κατά την εγκατάσταση, το Λογισμικό θα λήξει έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, με την οποία η λειτουργία θα αποκατασταθεί. Εάν ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης έχει κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Licensor για υποστήριξη.

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο χρήστης του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης μπορεί να λάβει δωρεάν αντίγραφο αξιολόγησης του Λογισμικού με άδεια χρήσης για μια ορισμένη χρονική περίοδο (το "Αντίγραφο Αξιολόγησης"). Ορισμένα χαρακτηριστικά και / ή λειτουργικότητα του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης ενδέχεται να είναι κλειδωμένα ή μη διαθέσιμα στο Αντίγραφο Αξιολόγησης. Προκειμένου να επωφεληθούν από όλες τις λειτουργίες και λειτουργίες του Λογισμικού, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης πρέπει να αγοράσει ένα έγκυρο κλειδί ενεργοποίησης της άδειας χρήσης. Από τη στιγμή που ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης ενεργοποιεί το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης με έγκυρο κλειδί άδειας χρήσης, το Αντίγραφο Αξιολόγησης θα παύσει να θεωρείται αντίγραφο Αξιολόγησης και όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θα αρχίσουν να ισχύουν στο σύνολό τους.

8. TERM

Υπάρχουν διάφορα είδη Άδειας που ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να επιλέξει να αγοράσει. Αν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης επιλέξει να αγοράσει μια άδεια χρήσης καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε έως ότου τερματιστεί. Εάν επιλέξετε να αγοράσετε μια άδεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να τερματίσετε την άδεια ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού. Η Άδεια θα τερματιστεί αυτόματα ή θα παύσει να ισχύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή όρους ή όρους της παρούσας Συμφωνίας. Θα καταστρέψετε και θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μαζί με όλα τα αντίγραφα αυτού αμέσως μετά τη λήξη της Άδειας.

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να εκμισθώνει, να εκμισθώνει, να δανείζει, να πωλεί, να εκχωρεί, να εκχωρεί, να αναδιανέμει ή να μεταβιβάζει το Άδεια Χρήσης ή την Άδεια που χορηγεί η παρούσα EULA χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Παραχωρησιούχου.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ο παραχωρησιούχος μπορεί να παρέχει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού ή / και ενημερώσεις περιεχομένου κατά καιρούς χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του, να αποφασίσει εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να λάβει δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού ή / και ενημερώσεις περιεχομένου ή ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης πρέπει να πληρώσει για τις Ενημερώσεις. Για τους σκοπούς της παρούσας, η "Ενημέρωση" σημαίνει μια νέα έκδοση του Αδειοδοτούμενου Λογισμικού που περιέχει τεχνικές τροποποιήσεις, ενημερωμένες πληροφορίες, τροποποιημένη λειτουργικότητα ή οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που προορίζονται από τον Παραλήπτη για να βελτιώσει ή να προσθέσει, να διαγράψει ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πτυχή της Άδειας Χρήσης Λογισμικό. Ως "Ενημέρωση Περιεχομένου" νοείται η ενημέρωση του περιεχομένου που χρησιμοποιείται από το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια χρήσης και ενδέχεται να χρειάζεται να ενημερώνεται από καιρό σε καιρό. Εάν το Άδεια Χρήσης είναι μια Ενημέρωση σε μια προηγούμενη έκδοση, ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης πρέπει να διαθέτει έγκυρη Άδεια στην προηγούμενη έκδοση. Οποιαδήποτε ενημέρωση που παρέχεται από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης γίνεται με βάση την ανταλλαγή αδειών, έτσι ώστε ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης να συμφωνήσει ως προϋπόθεση για τη λήψη μιας Ενημέρωσης ότι ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης θα τερματίσει όλα τα δικαιώματα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης για χρήση οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. Ωστόσο, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την προηγούμενη έκδοση μόνο για να βοηθήσει στη μετάβαση στην Ενημερωμένη έκδοση. Μόλις απελευθερωθεί μια Ενημέρωση, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να διακόψει την υπηρεσία ή την υποστήριξη για προηγούμενες εκδόσεις, χωρίς καμία ειδοποίηση προς τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης. Οι ενημερώσεις λογισμικού και / ή οι ενημερώσεις περιεχομένου μπορούν να παρέχονται μέσω του λογισμικού που έχει χορηγηθεί με άδεια χρήσης ή μέσω των ιστότοπων του παραχωρησιούχου. Η παρούσα Άδεια δεν επιτρέπει στον Δικαιούχο'δειας Χρήσης να αποκτά και να χρησιμοποιεί Αναβάθμιση Λογισμικού ή / και νέα έκδοση Λογισμικού με Άδεια Χρήσης. Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης ενδέχεται να απαιτεί ενημερώσεις περιεχομένου προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η Licensor μπορεί να προσθέσει νέες λειτουργίες, μουσικό κομμάτι, στοιχεία, εικόνες, βίντεο ή να διαγράψει τις αρχικές λειτουργίες, το μουσικό κομμάτι, τα στοιχεία, τις εικόνες και τα βίντεο στο λογισμικό ενημέρωσης ή το λογισμικό αναβάθμισης.

11. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Λογισμικό και όλα τα εξουσιοδοτημένα αντίγραφα που εκδίδει ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία και είναι ιδιοκτησία του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης και τρίτων μερών των οποίων η πνευματική ιδιοκτησία έχει παραχωρηθεί άδεια στον Παραχωρητή. Η δομή, η οργάνωση και ο κωδικός του Λογισμικού με Άδεια Χρήσης είναι τα πολύτιμα εμπορικά μυστικά και οι εμπιστευτικές πληροφορίες του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης και αυτών των τρίτων. Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης προστατεύεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών και των διατάξεων των διεθνών συνθηκών. Εκτός από ό, τι προβλέπεται ρητά σε αυτήν τη EULA, δεν παρέχεται στον Δικαιούχο'δειας Χρήσης κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί να προβεί σε δημοσίευση δηλώσεων σχετικά με το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης ή τον Παραχωρησιούχο χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης.

12. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο παραχωρησιούχος δεν υποχρεούται από την παρούσα EULA να παρέχει στον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης οποιαδήποτε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης. Ωστόσο, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να ζητήσει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης για πρόσθετη χρέωση ή να λάβει δωρεάν υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μπορεί να προσφέρει ο Χορηγός της Άδειας Χρήσης από καιρό σε καιρό κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Άδειας Χρήσης. Η υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια προτεραιότητας για την εγκατάσταση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την κάλυψη αναβάθμισης και συντήρησης.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WIDSMOB

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 8, η WidsMob δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα EULA αμέσως μετά την ειδοποίηση γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο της άδειας υπό τις ακόλουθες περιστάσεις: εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης διαπράττει σοβαρή παράβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που υπέχει από αυτή την Άδεια που δεν επιδέχεται θεραπεία ή εάν ο Αδειούχος διαπράττει σοβαρή παράβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Άδειας η οποία δεν έχει διορθωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή ενός ειδοποίηση από το WidsMob. Η καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους που έχουν συγκεντρωθεί πριν από τη λήξη τους ή τα οποία πρόκειται να συνεχιστούν μετά τη λήξη τους.

14. ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Ο ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ. Δικαιοπαρόχου, και ο δικαιοπάροχος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, δεν κάνουν ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ (ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, CUSTOM, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟ, οΤΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ WIDSMOB ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΣΑΣ. ΟΧΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ WIDSMOB Ή ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

Η λογισμικό ενδέχεται να περιέχει «OPEN SOURCE» υλικά (π.χ., οποιοδήποτε λογισμικό ΘΕΜΑ TO OPEN SOURCE, copyleft, GNU General Public License, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ General Public License, μικρότερη άδεια ευρέος κοινού, Mozilla ΑΔΕΙΑ, Berkeley Software ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, OPEN SOURCE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΔΕΙΑ, MIT , ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΔΕΙΑ). Η WIDSMOB ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ EULA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ δικαιοπαρόχου, ή τον δικαιοπάροχο'S ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ, ή το κόστος ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ, ή για οποιεσδήποτε παρεπόμενες, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΤΗ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΖΗΜΙΩΝ, ΑΞΙΩΣΕΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ δικαιοπάροχο, και ο δικαιοπάροχος ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΕΛΗ δικαιοδόχος έχει ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

Εάν το λογισμικό είναι ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ απειλείται, πιθανή ή πραγματική αξίωση για παραβίαση ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ WIDSMOB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ο κάτοχος της άδειας να προσφέρει γρήγορη και λογικές προσπάθειες για να σταματήσει ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Με την παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ EMAIL), Η WIDSMOB ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η WIDSMOB ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

16. ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Ο ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ) ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΗ δυνάμει του παρόντος άρθρου ισχύουν και μετά τη λήξη ή λύση της παρούσας συμφωνίας.

17. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης επιτρέπει στο Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να εισάγει περιεχόμενο που θα αποθηκευτεί στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Λογισμικό που έχει χορηγηθεί με Άδεια Χρήσης (το περιεχόμενο θα αναφέρεται εδώ ως "Περιεχόμενο που παράγεται από Τελικό Χρήστη"). Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση, την αποθήκευση και την αποκάλυψη του Περιεχομένου που παράγεται από τον Τίτλο από τον Χρήστη. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο που παράγεται από Τελικό Χρήστο μόνο υπεύθυνα, κατά τρόπο συνεπή με την ορθή κρίση. Το Λογισμικό με Άδεια Χρήσης μπορεί να επιτρέψει στον Δικαιούχο'δειας Χρήσης να εισάγει, να αντιγράψει, να επεξεργαστεί Περιεχόμενο που συνιστά μη προσωπικά προσωπικά στοιχεία άλλων ατόμων εκτός του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης. ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν χρησιμοποιεί, αποθηκεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των ατόμων στα οποία αναφέρεται. Εάν ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δυσκολεύεται να αποφασίσει εάν η χρήση που προορίζεται για τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης είναι κατάλληλη ή εάν ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης χρειάζεται γραπτή άδεια ή αν πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα νομικά ζητήματα, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ενθαρρύνει τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να αναζητήσει εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους Ο παραχωρησιούχος δεν θα βοηθήσει τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να προβεί στον προσδιορισμό αυτό ούτε ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης παρέχει στο Δικαιούχο Άδειας Χρήσης νομικές συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τους νόμους περί απορρήτου.

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο Περιεχόμενο που παράγεται από Τελικό Χρήστη και ανήκει στον Δικαιούχο'δειας Χρήσης και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Ο παραχωρησιούχος δεν θα επεξεργάζεται ή δεν παρακολουθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο. Επομένως, ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθηση του. Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό με Άδεια χρήσης σε συνδυασμό με περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, άσεμνο, δυσφημιστικό, υποκινεί φυλετικό ή εθνοτικό μίσος ή παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο.

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης είναι υπεύθυνος για την ανεξάρτητη επαλήθευση της ακρίβειας και της πληρότητας του περιεχομένου του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης (π.χ. τεχνικές εικόνες ή διαγράμματα οδηγών λειτουργίας, καταλόγων εξαρτημάτων, σχημάτων, γραφημάτων, οδηγιών συναρμολόγησης, εγχειριδίων συντήρησης, αρχιτεκτονικών παρουσιάσεων ή άλλων υλικών που δημιουργείτε και / ή να τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας το λογισμικό μας).

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο Περιεχόμενο που παράγεται από Τελικό Χρήστη και ανήκει στον Δικαιούχο'δειας Χρήσης και δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Ο παραχωρησιούχος δεν θα επεξεργάζεται ή δεν παρακολουθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο. Επομένως, ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για την παρακολούθηση του. Ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Λογισμικό με Άδεια χρήσης σε συνδυασμό με περιεχόμενο που είναι παράνομο, άσεμνο, άσεμνο, δυσφημιστικό, υποκινεί φυλετικό ή εθνοτικό μίσος ή παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο.

Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ή ο πληρεξούσιος του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης καθορίσει ότι ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης απαιτείται από το νόμο να λάβει γραπτή άδεια χρήσης μεριδίων του Περιεχομένου που παράγεται από Τελικό Χρήστη, ο Δικαιούχος'δειας Χρήσης πρέπει να ζητήσει άδεια για αναπαραγωγή, αναδιανομή ή τροποποίηση του Περιεχομένου από τον κατάλληλο κάτοχο (όπως μπορεί να αναφέρεται στο Λογισμικό Αδειοδότησης). Εάν, από την άλλη πλευρά, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ή ο πληρεξούσιος του Δικαιούχου'δειας Χρήσης καθορίσει ότι είναι επιτρεπτό να προχωρήσει και να συμπεριλάβει Περιεχόμενο που παράγεται από Τελικό Χρήστη από το Λογισμικό, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης ζητά από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης να ορίσει σωστά τα εμπορικά σήματα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης ειδοποίηση ή τμήμα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εγγράφου, του έργου ή του προϊόντος του Δικαιούχου'δειας Χρήσης Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αποζημιώνει, προστατεύει και προστατεύει τον παραχωρησιούχο και τους προμηθευτές της Άδειας Χρήσης από όλες τις αξιώσεις, τις αποζημιώσεις, τις αμοιβές των δικηγόρων, τα έξοδα και τις αγωγές που προκύπτουν από τη χρήση ή τη διανομή οποιουδήποτε και όλου Περιεχομένου από τον Δικαιούχο ' το Λογισμικό Αδειοδότησης.

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Δεν επιτρέπεται η χρήση ή με άλλο τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή την άδεια χρήσης του λογισμικού σε όλες τις χώρες ή εδάφη κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη ή τις ΗΠΑ. Με τη χρήση του λογισμικού με άδεια χρήσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκονται σε καμία τέτοια χώρες.

19. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αυτή η συμφωνία θα διέπεται από τους νόμους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, χωρίς να τεθεί σε ισχύ η σύγκρουση των νόμων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη συμφωνία αυτή θα επιλύεται από το Δικαστήριο Hongkong της Διεθνούς Διαιτησίας σε σύμφωνα με αποτελεσματικούς κανόνες της, στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας.

Επιβεβαίωση από ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει προσκήνιο ΘΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ. Συμφωνείτε επίσης ότι η παρούσα συμφωνία είναι η ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ και αντικαθιστά όλα τα προτεινόμενα ή πριν ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, προφορική ή γραπτή, και οποιοδήποτε άλλο επικοινωνίες μεταξύ των Μερών σχετικά με την άδεια που περιγράφονται εδώ.