WidsMob EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK: DIT IS EEN LICENTIE, NIET EEN VERKOOP

Deze WidsMob-licentie voor eindgebruikers (Overeenkomst of Licentie of EULA) is tussen de eindgebruiker (hierna U of de Licentienemer genoemd) en WidsMob Technology Co., Limited, de ontwikkelaar en eigenaar van het programma en de software (hierna wordt gerefereerd als gelicentieerde software of WidsMob of software).

BELANGRIJK: DOOR DE SOFTWARE, DOCUMENTATIE, COLLECTIES VAN WIDSMOB EFFECTS STORE TE DOWNLOADEN, TOEGANG TE MAKEN, TE GEBRUIKEN OF TE GEBRUIKEN (gezamenlijk 'SOFTWARE'), GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

Lees deze overeenkomst aandachtig voordat u de software downloadt of installeert. Er dient bijzondere aandacht te worden besteed aan dergelijke clausules, inclusief maar niet beperkt tot artikel 5, 6, 14, 15, 16 in speciaal lettertype. Als u het niet eens bent met of vragen hebt over deze EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (EULA), neemt u dan contact op met WidsMob. Elke installatie, kopiëren, toegang tot of gebruik van de Gelicentieerde Software door u (de "Licentienemer") houdt een aanvaarding in van en een belofte om te voldoen aan alle bepalingen en voorwaarden van deze EULA.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE

De "Gelicentieerde Software" omvat de gehele inhoud van de bestanden, schijf (schijven), CD-ROM (s), DVD's of andere media waarvoor deze EULA wordt aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot: computer van derden informatie of software die de Licentiegever heeft gelicentieerd voor opname in de Gelicentieerde Software; geschreven materialen of bestanden met betrekking tot de gelicentieerde software ("documentatie"); fonts; aangepaste versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software, indien aanwezig.

2. TOEKENNING VAN DE LICENTIE

Behoudens de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent WidsMob hierbij u (een persoon) het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te downloaden, installeren en activeren op twee gescheiden computers voor uw persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik, tenzij u een commerciële licentie van WidsMob hebt aangeschaft. Het delen van de Software met anderen, of anderen toestaan ​​de inhoud van deze Software te bekijken, is in strijd met de Licentie. U mag de Software niet via een netwerk beschikbaar stellen of op enige manier de Software aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u vooraf een licentie voor meerdere gebruikers van WidsMob hebt aangeschaft. WidsMob behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend in deze Overeenkomst.

3. LICENTIEBEPERKINGEN

1. Licentienemer is niet toegestaan ​​en stemt ermee in anderen niet toe te staan ​​of in staat te stellen om de Gelicentieerde Software of Documentatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te leasen, te leasen of uit te lenen.

2. Licentienemer mag en stemt er niet mee in om anderen niet aan te zetten of in te schakelen om afgeleide werken van alle of een deel van de Gelicentieerde Software of Documentatie te creëren; en Licentienemer mag de broncode van de Gelicentieerde Software niet reverse engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins trachten te achterhalen.

3. Licentienemer mag en stemt er niet mee in om anderen niet toe te staan ​​of in te schakelen om een ​​eerdere versie van de Gelicentieerde Software te gebruiken na het ontvangen van een vervanging van media of een bijgewerkte versie als vervanging van een eerdere versie (in dat geval moet Licentienemer de eerdere versie vernietigen).

4. Licentienemer is niet toegestaan ​​en stemt ermee in anderen niet toe te staan ​​of te gebruiken om de gelicentieerde software te gebruiken bij de exploitatie van een bedrijf, vliegtuig, schip, nucleaire faciliteiten, levensondersteunende machines, communicatiesystemen of andere apparatuur waarbij het falen van de software kan leiden tot lichamelijk letsel, overlijden of milieuschade.

5. Licentienemer mag en stemt ermee in anderen niet te laten verwijderen of verbergen om de auteursrecht- of handelsmerkkennisgevingen van Licentiegever, of de copyright- en handelsmerkkennisgevingen van derden die Licentiegever heeft opgenomen in de Gelicentieerde Software of Documentatie te verwijderen of te verbergen.

6. Licentienemer is niet toegestaan ​​en stemt ermee in om anderen niet toe te staan ​​of in te schakelen om de Gelicentieerde Software te gebruiken voor het hosten van applicaties voor derden, als onderdeel van een faciliteitsmanagement, timesharing, serviceprovider of servicebureauarrangement.

7. Licentienemer is niet toegestaan ​​en stemt ermee in om anderen niet toe te staan ​​of in te schakelen om de gelicentieerde software te gebruiken op een manier die illegaal is of niet is toegestaan ​​door deze EULA.

8. Licentienemer mag geen andere muziektracks, elementen, afbeeldingen of video's gebruiken die niet door WidsMob binnen de Software worden geleverd, tenzij u een licentie of vergunning hebt of de juiste bevoegdheid om ze te gebruiken.

9. Licentienemer mag geen muziektrack, elementen, afbeeldingen, video's in de Software (inclusief Collections from Effects Store) commercieel of op enige andere manier gebruiken die niet in deze Overeenkomst is voorzien.

4. INSTALLATIE

Licentienemer mag één exemplaar van de gelicentieerde software op één computer installeren. De Licentienemer moet de primaire gebruiker zijn van de computer waarop de Gelicentieerde Software is geïnstalleerd. Deze overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de gelicentieerde software. Installatie van de gelicentieerde software op drie of meer computers is verboden. De Licentienemer kan meerdere licenties aanschaffen en installeren als de Licentienemer de software op twee of meer computers wil installeren. Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor alle kosten die worden gemaakt door de installatie en het gebruik van de gelicentieerde software door Licentienemer.

5. VERBETERPROGRAMMA SOFTWARE

WidsMob streeft ernaar uw privacy te allen tijde te beschermen, behalve zoals anderszins bepaald in deze Overeenkomst. Deze verklaring verklaart het anonieme proces voor gegevensverzameling en gebruikspraktijken voor het softwareverbeteringsprogramma van WidsMob.

Om de software, de functies en gebruikerservaring te bieden en te verbeteren, zullen we automatisch informatie verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken met betrekking tot de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van de WidsMob-software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld ten behoeve van statistische analyse van softwaregebruik.

We zullen dergelijke informatie alleen gebruiken om eindgebruikers de best mogelijke software-ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden voor marketingdoeleinden. Voor gebruikers die deze service niet willen inschakelen, kunt u zich afmelden in het menu met geavanceerde opties tijdens het installatieproces.

6. ACTIVERING

De gelicentieerde software bevat technische voorzieningen die zijn ontworpen om het niet-gelicentieerde of illegale gebruik ervan te voorkomen. De gelicentieerde software kan handhavingstechnologie bevatten die de mogelijkheid van Licentienemer beperkt om de Gelicentieerde Software op een machine te installeren en te verwijderen tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal computers en voor een gedefinieerde tijdsperiode die wordt aangeduid door de gekochte Licentie. De gelicentieerde software moet mogelijk worden geactiveerd tijdens de installatie en in de documentatie. Als een van dergelijke toepasselijke activeringsprocedures niet wordt gevolgd, kan de gelicentieerde software slechts voor een beperkte periode werken. Als activering is vereist, maar de licentienemer de activering niet voltooit binnen de eindige periode die in de documentatie is uiteengezet of tijdens de installatie is uitgelegd, zal de gelicentieerde software niet meer werken totdat de activering is voltooid, waarna de functionaliteit zal worden hersteld. Als Licentienemer problemen ondervindt met het activeringsproces, kan de Licentiehouder contact opnemen met de klantenservice van de Licentiegever voor ondersteuning.

7. EVALUATIE-EXEMPLAAR

Licentienemer kan een evaluatiekopie van de gelicentieerde software gedurende een beperkte periode (de "evaluatie-kopie") kosteloos worden verleend. Bepaalde functies en / of functionaliteit van de gelicentieerde software is mogelijk vergrendeld of niet beschikbaar in de evaluatie-kopie. Om te kunnen profiteren van alle functies en functionaliteit van de Gelicentieerde Software, moet de Licentienemer een geldige activeringssleutel voor de licentie kopen. Vanaf het moment dat Licentienemer Licentiesoftware activeert met een geldige licentiesleutel, zal de Evaluatiekopie niet langer beschouwd worden als een Evaluatie-exemplaar en zullen alle voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van toepassing worden.

8. TERMIJN

Er zijn verschillende soorten Licenties die de Licentiehouder ervoor kiest te kopen. Als de licentiehouder ervoor kiest om een ​​levenslange licentie aan te schaffen, mag u deze gebruiken totdat deze wordt beëindigd. Als u ervoor kiest om een ​​licentie voor een bepaalde periode te kopen, kunt u deze alleen gedurende de specifieke periode gebruiken. U kunt de licentie op elk gewenst moment beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. De licentie zal automatisch worden beëindigd of op andere wijze niet langer effectief zijn als u zich niet houdt aan de voorwaarden of voorwaarden van deze overeenkomst. U zult de Software vernietigen en staken, samen met alle kopieën daarvan onmiddellijk na het beëindigen van de Licentie.

9. LICENTIEOVERDRACHT

Licentienemer mag de gelicentieerde software of de door deze EULA verleende licentie niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, sublicentiëren, herdistribueren of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de licentiegever.

10. SOFTWARE-UPDATES

Licentiegever kan de Licentienemer van tijd tot tijd kosteloos voorzien van Software-updates en / of Content-updates gedurende de looptijd van deze Overeenkomst. De Licentiegever kan naar eigen goeddunken beslissen of de Licentiehouder Software-updates en / of Content Updates gratis kan krijgen of dat de Licentienemer moet betalen voor de Updates. Voor de doeleinden hiervan, betekent "Update" een nieuwe versie van de Gelicentieerde Software die technische wijzigingen, bijgewerkte informatie, gewijzigde functionaliteit of andere wijzigingen bevat die door Licentiegever zijn bedoeld om enig aspect van de Gelicentieerde te verbeteren of toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Software. "Inhoudsupdate" betekent een update van de inhoud die door de gelicentieerde software wordt gebruikt en die van tijd tot tijd moet worden bijgewerkt. Als de Gelicentieerde Software een Update is naar een vorige versie, moet de Licentiehouder een geldige Licentie hebben voor de vorige versie. Elke door de licentieverlener aan de licentienemer verstrekte update gebeurt op basis van een licentie-uitwisseling, zodanig dat de licentienemer als voorwaarde voor het ontvangen van een update aanvaardt dat de licentienemer alle licentierechten voor het gebruik van een eerdere versie van de gelicentieerde software zal beëindigen. Licentienemer mag echter de vorige versie alleen blijven gebruiken om te helpen bij de overgang naar de bijgewerkte versie. Zodra een update is uitgebracht, kan de licentiegever de service of ondersteuning voor eerdere versies stopzetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de licentienemer. Software-updates en / of inhoudsupdates kunnen worden geleverd via de gelicentieerde software of op de websites van de licentiegever. Deze licentie staat niet toe dat Licentienemer een Software-upgrade en / of een nieuwe versie van de Gelicentieerde Software verkrijgt en gebruikt. Voor de gelicentieerde software is mogelijk inhoudupdate vereist om effectief te kunnen werken. De Licentiegever kan nieuwe functies, muziektrack, elementen, afbeeldingen, video's toevoegen of originele functies, muziektrack, elementen, afbeeldingen en video's verwijderen in de Update Software of Upgrade Software.

11. EIGENDOM INTELLECTUELE EIGENDOM

De gelicentieerde software en alle geautoriseerde kopieën die door Licentienemer worden gemaakt, zijn het intellectuele eigendom van en zijn eigendom van de Licentiegever en van derden wiens intellectuele eigendom in licentie is gegeven aan de Licentiegever. De structuur, organisatie en code van de Gelicentieerde Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de Licentiegever en dergelijke derden. De gelicentieerde software is wettelijk beschermd, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechtwetten van de Volksrepubliek China en de Verenigde Staten en andere landen en van internationale verdragsbepalingen. Behalve zoals uitdrukkelijk wordt bepaald in deze EULA, wordt aan Licentienemer geen intellectuele eigendomsrechten verleend op de Gelicentieerde Software. De Licentienemer mag geen openbare verklaringen over de Gelicentieerde Software of de Licentiegever maken of openbaar maken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

12. ONDERSTEUNING

De Licentiegever is niet verplicht door deze EULA om Licentienemer technische ondersteuningsservices te verlenen met betrekking tot de Gelicentieerde Software; Licentienemer kan echter aanvullende ondersteuning aanvragen voor een extra toeslag of gratis e-mailondersteuning krijgen zoals de Licentiegever van tijd tot tijd tijdens de duur van deze EULA aanbiedt. E-mailondersteuning omvat technische ondersteuning voor bedrijfsprioriteiten voor installatie en probleemoplossing, en upgrade en onderhoudsdekking.

13. BEËINDIGING DOOR WIDSMOB

Met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van artikel 8 is bepaald, wordt WidsMob gerechtigd deze effectieve EULA te beëindigen onmiddellijk na het dienen een schriftelijke kennisgeving aan de Licentiehouder in de volgende gevallen; als de Licentiehouder een wezenlijke schending van een van haar verplichtingen krachtens deze EULA die niet in staat is te verhelpen of als de Licentiehouder een wezenlijke schending van een van haar verplichtingen krachtens deze EULA die niet binnen vijftien (15) kalenderdagen is hersteld na ontvangst van een bericht van WidsMob. Beëindiging van deze EULA heeft geen gevolgen voor de rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden van een van de partijen die zijn aangegroeid vóór beëindiging of die bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven.

14. GEEN GARANTIE OP GELICENTIEERDE SOFTWARE

DE LICENTIE-SOFTWARE WORDT AAN DE LICENTIEHOUDER GELEVERD "ZOALS HET IS". DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER LEVERANCIERS, PARTNERS, agenten, werknemers GEEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK. DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER FILIALEN, GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, verklaringen of (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET hetzij krachtens statuut, ALGEMEEN RECHT, douane, GEBRUIK, OF ANDERS) ALS ENIGE KWESTIE, waaronder zonder beperking van niet-inbreuk op DERDEN RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET UITZONDERING VAN EN IN DIE MATE, DAT EEN GARANTIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN LICENTIE.

U EXPRESSSLY erkent en aanvaardt dat, VOOR ZOVER DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEBRUIK VAN WIDSMOB SOFTWARE IS VOOR UW EIGEN RISICO, EN HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID is met u. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR WIDSMOB OF Een gemachtigde voert creat GARANTIE.

DE SOFTWARE KAN 'OPEN BRON' MATERIALEN BEVATTEN (BIJGEBRACHT ENIGE SOFTWARE WAAROP OPEN BRON, COPYLEFT, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, MOZILLA LICENSE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE ZIJN, OPEN SOURCE INITIATIVE LICENTIE, MIT, APACHE OF OPENBARE DOMAIN LICENTIES, OF SOORTGELIJKE LICENTIE). WIDSMOB GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT OPEN SOURCE-MATERIALEN IN DE SOFTWARE. DEZE BEPALINGEN VAN DE EU INZAKE RESTRICTIE VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL DE LICENTIEGEVER, OF de licentiegever PARTNERS, diens werknemers, vertegenwoordigers AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN DAN OOK, of voor enige directe, indirecte, bijzondere, PUNITIEVE, INCIDENTELE SCHADE, OF VERLIES VAN WINST OF BESPARINGEN, ZELFS ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE LICENTIEGEVER of één van de licentiegever FILIALEN IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIES, SCHADE, CLAIMS OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR DERDEN. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER EN DE LICENTIEGEVER PARTNERS, diens werknemers, vertegenwoordigers ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA, IS BEPERKT TOT DE KOSTEN LICENTIEHOUDER heeft betaald voor de gelicentieerde software, indien aanwezig.

Als de software is onderworpen aan een bedreigde, potentieel of feitelijk middel inzake schending van andermans RIGHT WAARVOOR WIDSMOB aansprakelijk kan worden inhoudt, de licentienemer MAKEN PROMPT en redelijke INSPANNINGEN MET TE STOPPEN EN VERWIJDEREN VAN DE SOFTWARE OP ONTVANGST schriftelijke opzegging van de Vennootschap ( MET INBEGRIP VAN E-MAIL), KAN WIDSMOB DE LICENTIENEMER MET EEN VERVANGINGS- OF BIJWERKENDE OF AANGEPASTE SOFTWARE GRATIS BIEDEN. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEID IS WIDSMOB GEEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR U.

16. VRIJWARING

LICENTIENEMER ZAL DE LICENTIEGEVER ONMIDDELLIJK VRIJWAREN VOOR ENIGE CLAIMS, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE, GELDBOETEN, SANCTIES, KOSTEN EN KOSTEN (INCLUSIEF DE KOSTEN VAN DE ADVOCAAT) VOORTVLOEIEND UIT OF BETREKKING HEBBEN OP HET ILLEGALE OF ONJUISTE GEBRUIK VAN DE LICENTIEHOUDER VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE DERDE PARTIJ. DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEHOUDER IN DEZE SECTIE ZULLEN DE VERLOOP OF BEEINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST BEHANDELEN.

17. END-USER GENERATED CONTENT

De gelicentieerde software stelt de licentienemer in staat inhoud in te voeren die wordt opgeslagen op de computer waarop de gelicentieerde software is geïnstalleerd (deze inhoud wordt hierin de "door eindgebruikers gegenereerde inhoud" genoemd). De Licentienemer is als enige verantwoordelijk voor het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van door End-User Gegenereerde Content. Licentienemer mag de door eindgebruikers gegenereerde inhoud alleen op verantwoorde wijze gebruiken, op een manier die consistent is met de uitoefening van gezond verstand. De gelicentieerde software kan de licentienemer toestaan ​​inhoud in te voeren, te kopiëren en te bewerken die niet-openbare persoonlijke informatie van andere personen dan de licentienemer vormt; de Licentienemer mag dergelijke informatie niet gebruiken, opslaan of openbaar maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen op wie deze betrekking heeft. Als de Licentienemer moeite heeft om te beslissen of het door de Licentienemer beoogde gebruik passend is, of dat de Licentienemer schriftelijke toestemming nodig heeft, of dat andere juridische kwesties moeten worden overwogen, moedigt de Licentiegever de Licentienemer aan om competent juridisch advies in te winnen. De Licentiegever zal de Licentienemer niet bijstaan ​​bij het vaststellen van deze bepaling, noch kan de Licentiegever de Licentienemer juridisch advies geven met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of privacywetten.

Licentienemer mag door eindgebruikers gegenereerde inhoud alleen gebruiken die eigendom is van Licentienemer en die de rechten van anderen daarin niet schendt. De Licentiegever zal geen en alle Inhoud wijzigen of controleren; De Licentienemer neemt daarom de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de bewaking daarvan. Licentienemer mag de Gelicentieerde Software niet gebruiken in combinatie met inhoud die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk is, aanzet tot rassen- of etnische haat of de rechten van anderen schendt, of op een andere manier aanstootgevend is.

De Licentienemer is verantwoordelijk voor het onafhankelijk verifiëren van de juistheid en volledigheid van de inhoud van de Licentiehouder (bijv. technische illustraties of diagrammen voor bedieningshandleidingen, onderdelencatalogi, schema's, schrijfschema's, montage-instructies, onderhoudshandleidingen, architecturale presentaties of andere materialen die u maakt en / / of wijzigen met behulp van onze software).

Licentienemer mag door eindgebruikers gegenereerde inhoud alleen gebruiken die eigendom is van Licentienemer en die de rechten van anderen daarin niet schendt. De Licentiegever zal geen en alle Inhoud wijzigen of controleren; De Licentienemer neemt daarom de exclusieve verantwoordelijkheid op zich voor de bewaking daarvan. Licentienemer mag de Gelicentieerde Software niet gebruiken in combinatie met inhoud die illegaal, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk is, aanzet tot rassen- of etnische haat of de rechten van anderen schendt, of op een andere manier aanstootgevend is.

Als de Licentiehouder of Licentiehouder advocaat vaststelt dat Licentiehouder is wettelijk verplicht om schriftelijke toestemming om delen van de End-User Generated Content te gebruiken, Licentiehouder moet toestemming voor reproductie, herdistributie, of wijziging van de inhoud vragen bij de juiste eigenaar van de te verkrijgen vakmaterialen (zoals vermeld in de gelicentieerde software). Als, aan de andere kant, de licentienemer of de advocaat van de licentiehouder bepaalt dat het toegestaan ​​is om verder te gaan en door de eindgebruiker gegenereerde inhoud van de gelicentieerde software op te nemen, vraagt ​​de licentiegever de licentienemer om de licentiegever (s) correct aan te wijzen wanneer hij verwijst naar de gelicentieerde software in de kennisgeving of auteursrechtgedeelte van het papier, project of product van Licentienemer. Licentienemer vrijwaart de licentiegever en licentieverlener van alle claims, schadevergoedingen, advocatenhonoraria, kosten en rechtszaken die voortvloeien uit of voortvloeien uit het gebruik of de distributie van alle inhoud en het gebruik ervan door Licentienemer. de gelicentieerde software.

18. EXPORTBEPERKINGEN

U mag de gelicentieerde software niet gebruiken of anderszins exporteren of herexporteren naar landen of gebieden die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Naties of de VS. Door de gelicentieerde software te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u zich niet in dergelijke landen bevindt.

19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECTIE

Deze overeenkomst valt onder de wetten van de Volksrepubliek China zonder uitvoering te geven aan het conflictenrecht. Alle geschillen die voortkomen uit of in verband met deze overeenkomst zullen worden beslecht door het Hongkong Court of International Arbitration volgens zijn eigen regels, voor zover niet verboden door de lokale wetgeving in uw rechtsgebied.

BEVESTIGEN DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, ERKENT U DAT U HET VOORAFGAANDE GELEZEN HEBT EN BEGRIJPT EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. U STEMT OOK IN DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING VAN OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN IS EN ALLE VOORGESTELDE OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMSTEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ELK ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN DE PARTIJEN MET BETREKKING TOT DE HIERIN BESCHREVEN LICENTIE VERVULT.

 

 

Blog