algemene voorwaarden


WidsMob Technology Co., Limited stelt de informatie en producten ter beschikking op deze website, met inachtneming van de volgende algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. WidsMob behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen en billijkheid te zoeken voor elke overtreding van deze algemene voorwaarden.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden.

Er zijn inherente gevaren verbonden aan het gebruik van Software die beschikbaar is om te downloaden op internet en WidsMob raadt u hierbij aan ervoor te zorgen dat u alle risico's volledig begrijpt voordat u een van de Software downloadt (inclusief maar niet beperkt tot de mogelijke infectie) van uw systeem door computervirussen en verlies van gegevens). U bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van de gegevens en apparatuur die worden gebruikt in verband met een van de Software.

IMAGES: Alle logo's, opstartschermen, paginakopteksten, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze Site worden weergegeven, zijn dienstmerken, handelsmerken en / of trade-dress (gezamenlijk, "Marks") van WidsMob of zijn externe licentiegevers .. Behalve waar dit hierin uitdrukkelijk is toegestaan, het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van tekens in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WidsMob is verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy of andere wetten van China.

SCHADELOOSSTELLING: U gaat ermee akkoord WidsMob, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeurs, agenten en werknemers te verdedigen, te vrijwaren tegen en voor alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en onkosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

FEEDBACK: alle opmerkingen of materialen die naar WidsMob worden verzonden, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie over de software, deze website of andere producten, programma's of services van WidsMob Technology Co., Limited, worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. WidsMob heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om te reproduceren, te gebruiken, te openbaren, tentoon te stellen, te vertonen, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback zonder beperking te verspreiden aan anderen en is vrij om ideeën te gebruiken, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke Feedback zijn opgenomen voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

REPRODUCTIES: alle geautoriseerde reproducties van de hierin opgenomen informatie moeten auteursrechtelijke kennisgevingen, handelsmerken of andere eigendomslegenda's van WidsMob bevatten, op elke kopie van het door u gemaakte materiaal. De licentie voor de Software en het gebruik van deze website wordt beheerst door de wetten van China en de wetten van uw land.

AUTEURSRECHT: het auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en is gelicentieerd door WidsMob Technology Co., Limited Alle materialen op deze site zijn beschermd door de Chinese en internationale auteursrechtwetgeving en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in enige vorm of op enige wijze of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WidsMob Technology Co., Limited You mag geen copyright of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

HANDELSMERK: WidsMob is een handelsmerk van WidsMob Technology Co., Limited en wettelijk beschermd door de wet. Het mag alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van WidsMob Technology Co., Limited in elk specifiek geval. Gebruik van het WidsMob-handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WidsMob zal merkinbreuk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet vormen.

Voor vragen kunt u ons Customer Service Centre om hulp vragen. Bedankt.

Factureringsgegevens voor verkopers: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Rm C 9/F Winning Hse 72-76 Wing Lok St Sheung Wan, HongKong Island Hong Kong

 

 

 

Blog