DA 2404 Form

DA 2404 skjema - Slik laster du ned og redigerer DA 2404


Les meg inn: English | 日本語 | Deutsch | Français | Türkçe | Dansk | Español | Português | Svenska | Italiano | Ελληνικά | Nederlandse | Pусский | العربية | 繁體中文


Generell introduksjon

DA-skjema 2404, som brukes av Department of United States Army og kjent som et utstyrsinspeksjons- og vedlikeholdsark, brukes til å føre rekord for inspeksjoner utført på utstyr som brukes av Forsvaret. Dette regnearket brukes først og fremst sammen med en tilhørende teknisk håndbok for utstyret som blir bearbeidet. Dessuten brukes det også til å oppgi tilstanden til utstyret og vedlikehold som er gjort på den.

Denne DA 2404-skjemaet viser det bestemte elementet som blir inspisert, eventuelle problemer eller mangler med utstyret og hvilke tiltak som skal iverksettes for å fikse det. Det må signeres og innledes av vedlikeholdspersonell når reparasjoner er ferdigstilt og holdt som en oversikt over utstyrsinspeksjoner og reparasjoner. Dette skjemaet er tilgjengelig på US Army dokumentasjon nettsteder eller kan leveres av kommandoen.


Tips for å fylle ut denne DA 2404-skjemaet

1. Fyll inn organisasjon som jobber med utstyret i boks 1 og identifiser utstyret som skal inspiseres eller jobbe fra boks 2 til 6. Sørg for å levere utstyrsnomenklaturen og modellen i boks 2. Inkluder kjørelengde, timer, varme starter eller annet måleverktøy av utstyret for å identifisere operasjonsinformasjonen relevant.

2. Identifiser alle tekniske håndbøkene som brukes ved inspeksjon og vedlikehold i boks 7. Hvis mer enn to manualer blir brukt, se dem i et tilleggsblad vedlagt på slutten av DA Form 2404. Vedlikeholdsleverandøren eller inspektøren vil signere og dato på boks 8 for å bekrefte skjemaet. Videre registrerer mengden service tid på boks 10.

3. Resten av regnearket brukes til å liste og identifisere gjenstandene som er inspisert og vedlikeholdspostene. Hvert varenummer og deres status vil bli oppført i boksene a og b individuelt. Problem med mangler og mangler med utstyret må identifiseres i kolonne c. Nødvendige korrigerende tiltak bør oppføres i kolonne d. Etter adressering må hvert element være signert med initialene til vedlikeholdspersonalet i kolonne e.

4. Den fullførte DA Form 2404-platen skal oppbevares med utstyret for videre referanse i fremtidige vedlikeholdshendelser, og en kopi skal oppbevares av vedlikeholdsgruppen for å beholde en aktiv rekord for alle inspeksjoner og vedlikehold som utføres på utstyr.

da-form-2420

Videoinstruksjoner og hjelp til å fylle ut DA 2404


Rask opplæring for å fylle DA 2404 PDF

Last ned og installer PDF Editor for Windows eller Mac

Åpne DA Form 2404-malen ved å klikke på "Åpne" -knappen eller dra direkte skjemaet til programmet.

Fyll ut dine personlige opplysninger i den tilhørende blanketten.

free download for Windows version

Vurder dette innlegget

(3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Tina Clark
Tina Clark
Tina Clark, en assisterende redaktør, er god på dokumentasjonsteknologi og programvare.
Blog