WidsMob ConvertPDF Användarhandbok


WidsMob ConvertPDF är ett all-in-ett konverteringsverktyg som erbjuder att konvertera PDF till 7 olika typer av filer, inklusive Word, Excel, Image, HTML, Epub, Txt och XML. Med WidsMob ConvertPDF kommer det att finnas en enkel och tidsbesparande åtkomst för att du ska kunna konvertera PDF-filen och modifiera dina filer så mycket du vill. Nu ska vi komma och se hur du använder den. Innan du börjar det, vänligen starta WidsMob ConvertPDF.


Part 1: Convert PDF to Word

När du behöver ytterligare redigera PDF, konvertera PDF till Word ska vara en lösning, du behöver bara ladda PDF till program för att få ett redigerbart Word.

Steg 1: Lägg till en PDF-fil i programmet

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet för det här programmet. Du kan också klicka på "Lägg till filer" -knappen och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Klicka på "Bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar", och du kan välja att konvertera PDF-filer till ord i docxform eller word 2003-2007 form.

Steg 4: Tryck på knappen "Konvertera" för att göra PDF till Word. Om det finns en begäran om att du ska köpa en gratisversionsversion kan du klicka på "Fortsätt" och processen börjar.

Steg 5: När det är klart kommer ett tipsfönster att berätta att din framsteg har slutförts. En transformerad fil kommer att hittas i destinationsplatsen.


Del 2: Konvertera PDF till Excel

Om PDF-filen är om Excel-ark kan du konvertera PDF till Excel istället. Lär dig den detaljerade lösningen för att konvertera PDF till Excel för vidare redigering enligt nedan.

Steg 1: Lägg till en PDF i programmet

Dra-n-släpp en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Excel". Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på knappen "Konvertera". Om du har köpt programmet kan du aktivera programmet för en fil utan vattenstämpel.

Steg 4: När det är klart kommer det att finnas ett ledningsfönster som berättar att din framsteg har slutförts. En transformerad fil kommer att hittas på den valda platsen.


Del 3: Konvertera PDF till bild

Steg 1: Lägg till en PDF-fil i WidsMob PDFConvert

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Och välj sedan "PDF till bild". Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "Bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar", PDF-filerna kan alla konverteras JPEG / PNG / TIFF / EMFF eller du kan välja att bara extrahera bilder från PDF-filer.

Steg 4: Tryck på knappen "Konvertera" för att extrahera bilder från PDF. När det är klart kommer det att finnas ett ledt fönster som berättar att dina framsteg har slutförts. Därefter kan du få bilderna i målmappen.


Del 4: Konvertera PDF till HTML

Steg 1: Lägg till PDF-filer för HTML

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i programmet. Välj "PDF till HTML", klicka på "Lägg till filer" -knappen och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar" och du kan välja att konvertera alla PDF-filer till en Html-fil eller konvertera varje sida till en enda HTML-fil.

Steg 4: Tryck på knappen "Konvertera". Det kommer att finnas en begäran om att du ska köpa en gratisversionsversion, du kan klicka på "Fortsätt" och processen börjar.

Steg 5: När det är klart kommer det att finnas ett ledningsfönster som berättar att din framsteg har slutförts.


Del 5: Konvertera PDF till Epub

Steg 1: Lägg till PDF-filer till programmet

Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Epub". Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "Bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på knappen "konvertera" för att göra PDF till Epub. När det är klart kommer det att finnas ett ledt fönster som berättar att dina framsteg har slutförts.


Del 6: Konvertera PDF till TXT

Steg 1: Lägg till PDF-filer i programmet

1. Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till Epub".

2. Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "Bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på "Inställningar", du kan välja att konvertera alla sidor till en text eller konvertera varje sida till en text.

Steg 4: Tryck på knappen "Konvertera". När det är klart kommer det att finnas ett ledt fönster som berättar att din framsteg är klar.


Del 7: Konvertera PDF till XML

Steg 1: Dra en PDF-fil från skrivbordet till det tomma fältet i den här appen. Välj "PDF till XML". Klicka på knappen "Lägg till filer" och du kan välja filen i din dator. Denna situation är lämplig för filer som inte finns på skrivbordet.

Steg 2: Tryck på "Bläddra" -knappen och välj den plats där den transformerade filen kommer att bli senare. Det blir skrivbordet som standard.

Steg 3: Tryck på knappen "Konvertera" för att göra PDF till XML.

Steg 4: Det kommer att finnas en begäran om att du ska köpa en gratisversionsversion, du kan klicka på "Fortsätt" och processen börjar.

Steg 5: När det är klart kommer det att finnas ett ledningsfönster som berättar att din framsteg har slutförts.


Sammantaget kan du njuta av att konvertera PDF-filer till 7 olika typer av filformulär. WidsMob ConvertPDF är din bästa filkonverterare som ger dig mycket bekvämlighet. Om du är förvirrad med ovanstående steg eller har råd, var god kontakta oss.

Blog