DA 2404 Form

DA 2404-formulär - Hur man hämtar och redigerar DA 2404


Läs mig in: English | 日本語 | Deutsch | Français | Türkçe | Dansk | Español | Português | Italiano | Ελληνικά | Norsk | Nederlandse | Pусский | العربية | 繁體中文


Allmän Introduktion

DA-formulär 2404, som används av avdelningen för USA: s armé och känd som ett arbetsblad för utrustningskontroll och underhåll, används för att hålla rekord för alla inspektioner som utförs på utrustning som används av Försvarsmakten. Detta arbetsblad används i första hand tillsammans med en motsvarande teknisk manual för den utrustning du arbetar med. Dessutom används det också för att lista tillståndet för utrustningen och eventuellt underhåll som görs på den.

Denna DA 2404 Form listar det specifika objektet som inspekteras, eventuella problem eller brister i utrustningen och vilka åtgärder som ska vidtas för att fixa det. Den måste undertecknas och inledas av underhållspersonal när reparationerna har slutförts och hållits som en inspelning av inspektioner och reparationer av utrustning. Denna blankett finns tillgänglig på US Army dokumentations webbplatser eller kan levereras av kommandot.


Tips för att fylla i denna DA 2404-blankett

1. Fyll i organisation som arbetar med utrustningen i ruta 1 och identifiera utrustningen som kommer att inspekteras eller bearbetas från ruta 2 till 6. Var noga med att leverera utrustningens nomenklatur och modell i ruta 2. Inkludera körsträckor, timmar, varmstart eller annat mätverktyg för utrustningen för att identifiera operativ information som är relevant.

2. Identifiera alla tekniska manualer som används vid inspektion och underhåll på ruta 7. Om mer än två manualer används, se dem i ett tilläggsblad bifogat i slutet av DA-formulär 2404. Underhållsleverantören eller inspektören kommer att underteckna och datum i fält 8 för att intyga formuläret. Dessutom registrerar du hur mycket service tid på rutan 10 är.

3. Resten av kalkylbladet används för att lista och identifiera de inspekterade objekten och underhållsregistreringen. Varje artikelnummer och deras status kommer att anges i rutorna a och b individuellt. Problem med brister och brister i utrustningen måste identifieras i kolumn c. Nödvändiga korrigerande åtgärder bör anges i kolumn d. Efter åtgärd måste varje vara undertecknas med initialerna hos underhållspersonalen i kolumn e.

4. Den färdiga DA Form 2404-posten ska förvaras med utrustningen för vidare hänvisning i framtida underhållshändelser och en kopia ska behållas av underhållsgruppen för att hålla en aktiv rekord för alla inspektioner och underhåll som utförs på utrustning.

da-form-2420

Videoinstruktioner och hjälp att fylla i DA 2404


Snabb handledning för att fylla DA 2404 PDF

Hämta och installera PDF Editor för Windows eller Mac

Öppna DA Form 2404-mallen genom att klicka på "Öppna" -knappen eller dra direkt i formuläret till programmet.

Fyll i dina personuppgifter i motsvarande blank.

free download for Windows version

Betygsätt detta inlägg

(3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Tina Clark
Tina Clark
Tina Clark, en biträdande redaktör, är bra på dokumentationshanteringsteknik och programvara.
Blog