Villkor


WidsMob Technology Co., Limited gör informationen och produkterna tillgängliga för dig på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att komma till denna webbplats godkänner du dessa användarvillkor. WidsMob förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel och i eget kapital för eventuella brott mot dessa villkor.

Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är reserverade.

Det finns inneboende faror i användningen av någon programvara som är tillgänglig för nedladdning på Internet och WidsMob uppmanar härmed dig att se till att du fullständigt förstår alla risker innan du hämtar någon av programvaran (inklusive men inte begränsning till den potentiella infektionen av ditt system med datavirus och förlust av data). Du är ensam ansvarig för adekvat skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvaran.

BILDER: Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvud, bilder och grafik som visas på denna sajt är servicemärken, varumärken och / eller handelskläder (gemensamt "Marks") till WidsMob eller dess tredjepartslicensgivare. Except som uttryckligen tillåts häri, är det förbjudet att använda, kopiera, sända, visa, modifiera eller distribuera några märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från WidsMob och kan bryta mot upphovsrätten, varumärket, privatlivet eller andra lagar i Kina.

SKADA: Du accepterar att försvara, befria och hålla WidsMob, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, agenter och anställda oskadd från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatavgifter, som härrör från eller är relaterade till ditt användarinnehåll, användningen av webbplatsen eller kränkning av något av dessa villkor.

FEEDBACK: Eventuella kommentarer eller material som skickas till WidsMob, inklusive feedback utan begränsning, till exempel frågor, kommentarer, förslag eller annan relaterad information om Programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster av WidsMob Technology Co. Limited, anses vara icke-konfidentiell. WidsMob ska inte ha någon skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska kunna reproducera, använda, avslöja, visa, visa, omvandla, skapa derivat och distribuera Feedback till andra utan begränsning och vara fri att använda några idéer, begrepp, know-how eller tekniker som ingår i sådan feedback för något ändamål, inklusive men inte begränsat till utvecklings-, tillverknings- och marknadsföringsprodukter som innehåller sådan feedback.

REPRODUKTIONER: Alla auktoriserade reproduktioner av någon av de uppgifter som finns här måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra egendomsförklaringar till WidsMob, på alla kopior av material som tillverkats av dig. Licensen för Programvaran och användningen av denna webbplats regleras av Kinas lagar och lagar i ditt land.

COPYRIGHT: Copyright på denna webbplats (inklusive men inte begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av WidsMob Technology Co., Limited. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade enligt kinesisk och internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassas eller hanteras i någon form eller på något sätt eller i något medium utan föregående skriftligt tillstånd från WidsMob Technology Co., Limited You får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

VARUMÄRKEN: WidsMob är ett varumärke som tillhör WidsMob Technology Co., Limited och lagligt skyddad enligt lag. Den får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från WidsMob Technology Co., Limited i varje enskilt fall. Användning av WidsMob-varumärket för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från WidsMob kommer att utgöra varumärkesintrång och otillbörlig konkurrens som bryter mot lagen.

För frågor, var god ange vårt kundservicecenter för hjälp. Tack.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Rm C 9/F Winning Hse 72-76 Wing Lok St Sheung Wan, HongKong Island Hong Kong

 

 

 

Blog