WidsMob SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ: BU BİR LİSANS, BİR SATIŞ DEĞİLDİR

Bu WidsMob Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (Sözleşme veya Lisans veya EULA) son kullanıcı ile (bundan böyle Siz veya Lisans Sahibi olarak anılacaktır) ve program ve yazılımın geliştiricisi ve sahibi olan WidsMob Technology Co., Limited arasındadır (bundan böyle Lisanslı Yazılım veya WidsMob veya Yazılım).

ÖNEMLİ: YAZILIMI, DOKÜMANTASYONU, WIDSMOB ETKİLERİ MAĞAZASINDAN (topluca “YAZILIM”) KOLEKSİYONLARI İNDİRMEK, ERİŞİMİ, YÜKLENMESİNİ VEYA KULLANILMASIYLA, BU SÖZLEŞMENİN AŞAĞIDAKİ ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

Yazılımı indirmeden veya yüklemeden önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Özel yazı tipinde Madde 5, 6, 14, 15, 16 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür maddelere özellikle dikkat edilmelidir. Bu SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (EULA) ile ilgili olarak katılmıyorsanız veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen WidsMob ile iletişime geçin. Lisanslı Yazılımı sizin tarafınızdan (“Lisans Sahibi”) kurmanız, kopyalamanız, erişmeniz veya kullanmanız, bu EULA'nın tüm şart ve koşullarını kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR:

1. LİSANSLI YAZILIM

"Lisanslı Yazılım", dosyaların, disklerin, CD-ROM'ların, DVD'lerin veya bu EULA'nın sağlandığı diğer tüm içerikleri içerir, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla: üçüncü şahıs bilgisayar bilgisi veya yazılımı Lisans Verenin Lisanslı Yazılım'a dahil edilmek üzere lisans verdiği; Lisanslı Yazılım ile ilgili yazılı materyaller veya dosyalar ("Belgeler"); yazı; Varsa, Lisanslı Yazılımın değiştirilmiş sürümleri, güncellemeleri, eklemeleri ve kopyaları.

2. LİSANS VERİLMESİ

İşbu Anlaşmanın şartlarına ve koşullarına bağlı olarak, WidsMob size, (kişisel) kişisel, sizin için yalnızca iki ayrı bilgisayar üzerinde Yazılımı indirme, yükleme ve etkinleştirme hakkına sahip, sınırlı, geri alınabilir, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez haklar vermektedir. WidsMob'dan bir ticari lisans satın almadığınız sürece, özel ve ticari olmayan kullanım. Yazılımın başkalarıyla paylaşılması veya başkalarının bu Yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek, Lisansı ihlal etmektedir. WidsMob'dan çok kullanıcılı bir lisans satın almadığınız sürece, Yazılımı bir ağ üzerinden kullanılabilir veya herhangi bir şekilde Yazılımı birden çok kullanıcıya sağlayamazsınız. WidsMob, bu Anlaşmada size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

3. LİSANS SINIRLAMALARI

1. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın veya Dokümantasyonun tümünü veya bir kısmını değiştirmeyecek, uyarlayamaz, tercüme edemez, alt lisans veremez, kiralayamaz, kiralayamaz veya ödünç veremez veya başkalarına veremez.

2. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın veya Dokümantasyonun tüm bölümlerinden veya herhangi bir kısmından herhangi bir türetme çalışması yapmamasını veya başkalarının bu türden faaliyetler oluşturmamasını kabul veya taahhüt edemez; Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın kaynak kodunu keşfetmeyebilir, kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya başka bir şekilde kaynak kodunu keşfetmeye çalışmayabilir.

3. Lisans Alan Taraf, bir lisans değiştirme veya yükseltilmiş bir sürümü eski bir sürüme geçirdikten sonra başka bir Lisanslı Yazılım sürümünü kullanmamasını veya etkinleştirmemesini kabul edemez veya etkinleştiremez (bu durumda Lisans Alan önceki sürümü yok etmelidir).

4. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımı herhangi bir iş, uçak, gemi, nükleer tesis, yaşam destek makinesi, iletişim sistemi veya yazılımın arızalanmasına yol açabilecek diğer herhangi bir ekipmanın işleyişinde kullanmamasını veya başkalarına vermemesini kabul ve taahhüt edemez. kişisel yaralanma, ölüm veya çevresel hasar.

5. Lisans Alan Taraf, Lisans Alan Tarafın telif hakkı veya ticari marka bildirimlerini veya Lisans Verenin Lisanslı Yazılım veya Dokümantasyona dahil ettiği üçüncü tarafların telif hakkı ve ticari marka bildirimlerini kaldırmayacağını veya engelleyemeyeceğini kabul veya taahhüt edemez.

6. Lisans Alan Taraf, lisanslı Yazılımı, üçüncü taraflar için bir tesis yönetimi, zaman paylaşımı, hizmet sağlayıcısı veya hizmet bürosu düzenlemesinin bir parçası olarak barındırmak amacıyla kullanmamasını veya başkalarına vermemesini kabul ve taahhüt edemez.

7. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımı, bu EULA tarafından yasa dışı olan veya izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmamasını veya başkalarının kullanmamasını kabul veya taahhüt edemez.

8. Lisans Alan Taraf, Yazılımı kullanmak için bir lisans veya izin veya uygun yetkiye sahip olmadığınız sürece WidsMob tarafından sağlanmayan başka müzik parçaları, öğeler, resimler ve videolar kullanamaz.

9. Lisans Alan Taraf, herhangi bir müzik parçasını, unsuru, resmi, yazılımı (Effects Store'dan Koleksiyonlar dahil) ticari olarak veya bu Anlaşmada yer almayan herhangi bir şekilde kullanamaz.

4. KURULUM

Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın bir kopyasını tek bir bilgisayara yükleyebilir. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımın kurulu olduğu bilgisayarın birincil kullanıcısı olmalıdır. Bu Sözleşme, Lisanslı Yazılımın tüm yüklemelerine uygulanacaktır. Lisanslı Yazılımın üç veya daha fazla bilgisayara yüklenmesi yasaktır. Lisans Alan Taraf, yazılımı iki veya daha fazla bilgisayara yüklemek istediğinde, birden fazla lisans satın alabilir ve yükleyebilir. Lisans Alan Tarafın, Lisanslı Yazılımın kuruluşu ve kullanımıyla ilgili tüm masraflardan yalnızca Lisans sahibi sorumlu olacaktır.

5. YAZILIM İYİLEŞTİRME PROGRAMI

WidsMob, işbu Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece gizliliğinizin korunmasına yardımcı olmaya kendini adamıştır. Bu ifade, WidsMob Yazılım Geliştirme Programı için anonim veri toplama işlemini ve kullanım uygulamalarını açıklamaktadır.

Yazılımı, özelliklerini ve kullanıcı deneyimini sağlamak ve geliştirmek için, WidsMob yazılımının çeşitli modüllerinin ve işlevlerinin kullanımıyla ilgili bilgileri otomatik olarak toplayacağız, sürdürecek, işleyecek ve kullanacağız. Bilgi ayrıca Yazılım kullanımı hakkında istatistiksel analiz amacıyla isimsiz olarak toplanır.

Bu tür bilgileri yalnızca son kullanıcılara mümkün olan en iyi yazılım deneyimini sağlamak amacıyla kullanacağız. Toplanan veriler pazarlama amacıyla üçüncü taraflara açıklanmayacak, paylaşılmayacak, satılamaz, satılamaz veya kiralanmayacaktır. Bu hizmeti etkinleştirmek istemeyen kullanıcılar için, yükleme işlemi sırasında gelişmiş seçenekler menüsünden çıkabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Lisanslı Yazılım, lisanssız veya yasa dışı kullanımını önlemek için tasarlanmış teknolojik önlemleri içerir. Lisanslı Yazılımlar, Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımını bir makinede sonlu sayıda bilgisayardan daha uzun bir süre boyunca ve satın alınan Lisans tarafından belirlenen belirli bir süre boyunca, yükleme ve kaldırma yeteneğini sınırlayan bir denetim teknolojisi içerebilir. Lisanslı Yazılım, yükleme sırasında ve Belgeleme sırasında aktivasyon gerektirebilir. Uygulanabilir aktivasyon prosedürlerinden herhangi birine uyulmazsa, Lisanslı Yazılım sadece sınırlı bir süre için çalışabilir. Etkinleştirme gerekirse, ancak Lisans Alan Dokümantasyonda belirtilen sonlu süre içinde aktivasyonu tamamlamaz veya yükleme sırasında açıklanır; Lisanslı Yazılım etkinleştirme tamamlanana kadar çalışmayı sona erdirir, bu süre boyunca hangi işlevler geri yüklenir. Lisans Alan Tarafın etkinleştirme işlemiyle ilgili bir sorunu varsa Lisans Alan, destek için Lisans Veren müşteri hizmetlerine başvurabilir.

7. DEĞERLENDİRME KOPYASI

Lisans Alan Tarafa, Lisanslı Yazılımın bir değerlendirme kopyasını, sınırlı bir süre için ücretsiz olarak ("Değerlendirme Kopyası") verilebilir. Lisanslı Yazılımın belirli özellikleri ve / veya işlevleri Değerlendirme Kopyası'nda kilitlenebilir veya kullanılamaz. Lisanslı Yazılımın tüm özelliklerinden ve işlevlerinden yararlanabilmek için, Lisans Alan Tarafın geçerli bir lisans etkinleştirme anahtarı satın alması gerekir. Lisans Alan Tarafın, Lisanslı Yazılımı geçerli bir lisans anahtarı ile etkinleştirdiği andan itibaren, Değerlendirme Kopyalaması bir Değerlendirme Belgesi olarak kabul edilmeksizin sona erer ve bu Sözleşmenin tüm şartları bütünüyle uygulanmaya başlayacaktır.

8. DÖNEM

Lisans Alan Tarafın satın almayı seçebileceği çeşitli Lisans türleri vardır. Lisans Alan bir ömür boyu lisans satın almayı seçerse, sonlanana kadar kullanabilirsiniz. Belirli bir süre için bir lisans satın almayı seçerseniz, bunu yalnızca belirli bir dönemde kullanabilirsiniz. Lisansı istediğiniz zaman tüm kopyaları ile birlikte Yazılım'ı yok ederek sonlandırabilirsiniz. Lisans, otomatik olarak feshedilecek veya bu Anlaşmanın herhangi bir şartına veya koşuluna uymamanız halinde etkili olmayacaktır. Yazılımı, Lisansın sona ermesinden hemen sonra tüm kopyaları ile birlikte imha edecek ve kullanmayı bırakacaksınız.

9. LİSANS AKTARIMI

Lisans Alan Taraf, Lisans Alan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın bu EULA tarafından verilen Lisanslı Yazılımı veya Lisansı kiralayamaz, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, devredemez, alt lisanslayamaz, yeniden dağıtamaz veya devredemez.

10. YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa, bu Anlaşmanın Süresi boyunca ücretsiz olarak zaman zaman Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri sunabilir. Lisans Veren, kendi takdirine bağlı olarak, Lisans Alan Tarafa Yazılım Güncellemelerini ve / veya İçerik Güncellemelerini ücretsiz olarak alabilir veya Lisans Alan Tarafın Güncellemeler için ödeme yapması gerekip gerekmediğine karar verebilir. Buradaki amaçlar doğrultusunda, "Güncelleme", Lisanslı Yazılımın, Lisanslı'nın herhangi bir yönünü iyileştirmek veya eklemek, silmek veya herhangi bir şekilde değiştirmek üzere teknik değişiklikler, güncellenmiş bilgiler, değiştirilmiş işlevler veya Lisans Veren tarafından amaçlanan diğer değişiklikleri içeren yeni bir sürümü anlamına gelir. Yazılım. "İçerik Güncellemesi", Lisanslı Yazılım tarafından kullanılan ve zaman zaman güncellenmesi gereken içeriklerin güncellemesi anlamına gelir. Lisanslı Yazılım bir önceki sürüme yapılan bir Güncelleme ise, Lisans Alan Tarafın önceki sürüm için geçerli bir Lisansa sahip olması gerekir. Lisans Verenin Lisans Alan Tarafa sağladığı herhangi bir güncelleme, Lisans Alan Tarafın, bir Güncellemeyi almak için bir ön koşul olarak Lisans Alan Tarafın, Lisans Alan Tarafın Lisanslı Yazılımın önceki herhangi bir sürümünü kullanma haklarını sona erdireceğini kabul ettiği şekilde, bir lisans karşılığında yapılır. Bununla birlikte, Lisans Alan, önceki sürümü yalnızca Güncelleme sürümüne geçişte yardımcı olmak için kullanmaya devam edebilir. Bir Güncelleme yayınlandıktan sonra, Lisans Veren, herhangi bir bildirimde bulunmadan, önceki sürümler için hizmeti durdurabilir veya destekleyebilir. Yazılım Güncellemeleri ve / veya İçerik Güncellemeleri, Lisanslı Yazılım veya Lisans Veren web siteleri aracılığıyla sağlanabilir. Bu Lisans, Lisans Alan Tarafın bir Yazılım Yükseltmesi ve / veya yeni bir Lisanslı Yazılım sürümünü edinmesine ve kullanmasına izin vermez. Lisanslı Yazılım, etkili bir şekilde çalışabilmek için İçerik Güncellemeleri gerektirebilir. Lisans Veren Yazılım Güncelleme veya Yükseltme Yazılımında yeni işlevler, müzik parçası, öğeler, resimler, videolar veya orijinal işlevleri, müzik parçasını, öğeleri, resimleri ve videoları silebilir.

11. FİKRİ MÜLKİYET SAHİPLİĞİ

Lisanslı Yazılım ve Lisans Alan Tarafın yaptığı tüm yetkili kopyalar, Lisans Veren ve fikri mülkiyet hakları Lisans Veren'e lisanslanmış üçüncü tarafların fikri mülkiyetindedir ve bunlara aittir. Lisanslı Yazılımın yapısı, kuruluşu ve kodu, Lisans Verenin ve bu üçüncü tarafların değerli ticari sırları ve gizli bilgileridir. Lisanslı Yazılım, sınırlama olmaksızın Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerin telif hakları yasaları ve uluslararası antlaşma hükümleri de dahil olmak üzere yasalarla korunmaktadır. Bu EULA'da açıkça belirtilmedikçe, Lisans Alan Tarafa Lisanslı Yazılım üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı verilmez. Lisans Alan Taraf, Lisans Alan Tarafın önceden açık yazılı izni olmaksızın, Lisanslı Yazılım veya Lisans Veren ile ilgili herhangi bir kamu bildirimini yayınlayamaz veya yayınlayamaz.

12. DESTEK

Lisans Veren, bu EULA tarafından Lisans Alan Tarafa, Lisanslı Yazılımla ilgili herhangi bir teknik destek hizmeti vermesi yükümlülüğü getirmez; Ancak Lisans Alan, ek bir ücret karşılığında ek destek hizmetleri talep edebilir veya Lisans Verenin bu EULA süresi boyunca zaman zaman sunabileceği ücretsiz e-posta desteği alabilir. E-posta desteği, kurulum ve sorun giderme için iş önceliği teknik desteği ve yükseltme ve bakım kapsamını içerir.

13. WIDSMOB TARAFINDAN SONRA

Madde 8'de belirtilen şartlara ve koşullara bağlı olarak, WidsMob, aşağıdaki durumlarda Lisans Alan Tarafa yazılı bir ihbarda bulunarak derhal bu EULA'yı feshetme hakkına sahiptir; Lisans Alan Tarafın bu EULA kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün herhangi bir hukuk yolu ile ihlal edilemeyeceğini veya Lisans Alanın bu EULA kapsamındaki yükümlülüklerini herhangi bir şekilde ihlal ettiğini taahhüt etmesi halinde, WidsMob'dan bildirim. Bu EULA'nın feshi, fesihten önce tahakkuk eden veya fesihten sonra yürürlüğe girmesi beklenen taraflardan herhangi birinin haklarını, yükümlülüklerini veya yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

14. LİSANSLI YAZILIMLARDA GARANTİ YOK

LİSANSLI YAZILIM "OLDUĞU GİBİ" LİSANS SAĞLANMAKTADIR. LİSANS SAHİBİ VE LİSANS SAĞLAYICI TEDARİKÇİLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, MADDELERİ, ÇALIŞANLARIN KULLANIMI VEYA PERFORMANSIYLA İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. LİSANS SAHİBİ VE LİSANS SAĞLAYICILARI, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN SINIRLAMA OLMAKSIZIN DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ, KOŞULLAR, TEMSİLCİLİK VEYA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR (AÇIK, YASAL YASA, TÜM HUKUK, ÖZEL, KULLANIM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLEN VEYA ZIMNİ HİÇBİR ŞEKİLDE) LİSANS SAHİBİ YETKİLENDİRMESİNDE KULLANILABİLECEK YASALARIN İHLAL EDİLMEMESİ VEYA SINIRLI OLMAYABİLECEĞİNE İLİŞKİN HAKLAR, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ENTEGRASYON, MEMNUNİYET KALİTESİ VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL AMACA UYGUNLUK VEYA ÖLÇÜDE BULUNMAMAKTADIR.

YASAL OLARAK, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, WIDSMOB YAZILIMININ KULLANIMI RİSKİ SİZE AİT OLDUĞUNUZU VE MEMNUNİYETİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK SİZİN İÇİN DOĞRUDAN RİSKİ SİZE AİTTİR. WIDSMOB VEYA YETKİLİ BİR TEMSİLCİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE GARANTİ OLMAYACAKTIR.

YAZILIM “AÇIK KAYNAK” MALZEMELERİ İÇEREBİLİR (EG, HERHANGİ BİR YAZILIM, AÇIK KAYNAK, TELİLEFT, GNU GENEL KAMU LİSANSI, KÜTÜPHANE GENEL KAMU LİSANSI, LESSER GENEL KAMU LİSANSI, MOZILLA LİSANSI, BERKELEY YAZILIMI DAĞITIM LİSANSI, AÇIK KAYNAK BAŞVURU LİSANSI, MİTE , APACHE VEYA KAMUYU ALAN LİSANSLARI VEYA BENZER LİSANSI). WIDSMOB, YAZILIMDA İÇEREN AÇIK KAYNAK MALZEMELERİ İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU EULA'NIN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

15. SORUMLULUK SINIRLAMASI

LİSANS SAHİBİ VEYA LİSANS SAHİBİNİN BAĞLI ORTAKLARI, ÇALIŞANLARIN VEYA LİSANS SAHİBİNİN YETKİSİNİN, HERHANGİ BİR ZARAR, İDDİA VEYA MALİYETLERDEN VEYA DOLAYLI, DOLAYLI, ÖZEL, PUNITIVE, ARIZİ ZARARLAR VEYA KAR KAYBI VEYA TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR, LİSANS SAHİBİNDEN VEYA LİSANS SAHİBİNDEN BAĞLANTILARININ TEMSİLCİSİ, BU SORUMLULUĞU, ZARARLARINI, İDDİALARINI VEYA MALİYETLERİNİN OLASILIĞINI VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN HERHANGİ BİR İDDİA EDİLMİŞ OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİR. BU SINIRLAMALAR VE HARİÇ TUTULMASI, LİSANS SAHİBİ YETKİSİNDE UYGULANABİLİR YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR. LİSANS SAHİBİ VE LİSANS SAHİBİ BAĞLI KURULUŞLARININ, BU İŞBİRLİĞİ İLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BAĞLANTILI OLARAK LİSANS SAĞLAYICILARI, HERHANGİ BİR HİÇBİR LİSANS SAĞLAYAN YAZILIM İÇİN ÖDENMİŞ OLDUĞU ÖLÇÜDE OLACAKTIR.

YAZILIM WIDSMOB'UN SORUMLU OLACAĞI HERHANGİ BİR HAKLARIN İHLAL EDİLMESİNİN TEŞKİLİ, POTANSİYEL VEYA GERÇEK BİR İDDİA SAHİP OLDUĞUNDA, LİSANS SAHİBİ, EMAIL DAHİL OLMAK ÜZERE YAZILIMI BİLGİ ALMAK ÜZERE YAZILIMI KULLANMAK VE SİLMEK İSTEDİĞİNİZİ KABUL ETMEKTEDİR. ), WIDSMOB, DEĞİŞTİRME VEYA GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ YAZILIM İLE ÜCRETLİ LİSANS SAĞLAYABİLİR. SORUMLULUĞUNDA, WIDSMOB SİZE SORUMLULUĞUNUZDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

16. INDEMNIFICATION

LİSANS SAHİBİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN KAYNAKLANAN YAZILIMLARIN LİSANS SAHİPLERİNİN YASAL VEYA GELİŞTİRİLMİŞ YAZILIMLARINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR TÜM İDDİALAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR, ZARARLAR, FİNANSLAR, CEZALAR, MALİYETLER VE GİDERLER (TUTUKLARIN DAHİL OLMAK ÜZERE) OLACAKTIR. LİSANS SAHİPLERİNİN BU BÖLÜMÜN ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, BU SÖZLEŞMENİN İHLALİ VEYA SONA ERDİ.

17. SON KULLANICI GENEL İÇERİK

Lisanslı Yazılım, Lisans Alan Tarafın, Lisanslı Yazılımın yüklü olduğu bilgisayarda depolanacak içeriğe girmesini sağlar (bu tür içerik burada "Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" olarak anılacaktır). Lisans Alan Tarafın Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin kullanımı, depolanması ve ifşasından yalnızca Lisans Alan Taraf sorumludur. Lisans Alan Taraf, Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği yalnızca, iyi bir karar verme uygulamasına uygun bir şekilde sorumlu bir şekilde kullanabilir. Lisanslı Yazılım, Lisans Alan Tarafın, Lisans Alan Taraf dışındaki kişilerin halka açık olmayan kişisel bilgilerini oluşturan İçeriğe girmesine, kopyalamasına ve düzenlemesine izin verebilir; Lisans Alan, söz konusu bilgileri, ilgili olduğu kişilerin açık rızası olmaksızın kullanmaz, saklamaz veya ifşa etmeyecektir. Lisans Alan Tarafın, Lisans Alan Tarafın kullanım amacının uygun olup olmadığına veya Lisans Alan Tarafa yazılı iznin gerekip gerekmediğine veya başka yasal sorunların dikkate alınması gerekip gerekmediğine karar vermekte zorlanırsa, Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa yetkili hukuk danışmanı bulma konusunda güçlü bir şekilde teşvik eder. Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa bu kararı vermede yardımcı olmayacaktır ve Lisans Veren, Lisans Alan'a fikri mülkiyet hakları veya gizlilik yasaları konusunda yasal tavsiye veremez.

Lisans Alan Taraf, yalnızca Lisans Alan Tarafa ait Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir ve buradaki diğer kişilerin haklarını ihlal etmeyecektir. Lisans Veren herhangi bir İçeriği ve İçeriği düzenlemez veya izlemez; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesi için özel sorumluluk üstlenir. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, uygunsuz, iftira niteliğinde, ırkçı veya etnik nefreti kışkırtan veya başkalarının haklarını ihlal eden ya da herhangi bir şekilde sakıncalı içerikle bağlantılı olarak kullanamaz.

Lisans Alan Tarafın içeriğinin doğruluğunu ve eksiksizliğini bağımsız olarak doğrulamakla sorumludur (örn. çalışma kılavuzları, parça katalogları, şemalar, yazı şemaları, montaj talimatları, bakım kılavuzları, mimari sunumlar veya oluşturduğunuz diğer materyaller için herhangi bir teknik resim veya şema veya Yazılımımızı kullanarak değiştiriniz).

Lisans Alan Taraf, yalnızca Lisans Alan Tarafa ait Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriği kullanabilir ve buradaki diğer kişilerin haklarını ihlal etmeyecektir. Lisans Veren herhangi bir İçeriği ve İçeriği düzenlemez veya izlemez; Bu nedenle Lisans Alan, bunların izlenmesi için özel sorumluluk üstlenir. Lisans Alan Taraf, Lisanslı Yazılımı yasa dışı, müstehcen, uygunsuz, iftira niteliğinde, ırkçı veya etnik nefreti kışkırtan veya başkalarının haklarını ihlal eden ya da herhangi bir şekilde sakıncalı içerikle bağlantılı olarak kullanamaz.

Lisans Alan Tarafın veya Lisans Alanın vekili, Lisans Alan Tarafın Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin bölümlerini kullanmak için yazılı izin alması için gerekli olduğunu belirlediyse, Lisans Alan Tarafın İçeriğinin uygun sahibinden çoğaltılması, yeniden dağıtılması veya değiştirilmesine izin vermesi gerekir. konu materyalleri (Lisanslı Yazılımda belirtildiği gibi). Öte yandan, Lisans Alan Tarafın veya Lisans Alanın vekilinin Lisans Verilmiş Yazılımdan Son Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğe devam etmesine izin verilip verilemeyeceğini belirlemesi durumunda, Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa, Lisans Alan Tarafa gönderilen lisanslı yazılıma başvurarak Lisans Veren ticari markasını / ticari markalarını doğru şekilde belirlemesini ister. Lisans Alan'ın makalesinin, projesinin veya ürününün uyarı veya telif hakkı kısmı. Lisans Alan Taraf, Lisans Sahibinin ve Lisans Veren kuruluşlarının Lisans Alan Tarafın tüm İçeriğinin kullanımı ve dağıtımı veya kullanımından doğan veya bunlardan kaynaklanan tüm hak talepleri, zararları, avukat ücretleri, masrafları ve davalardan zarar görmesini, zarar görmemesini ve savunmasını sağlar. Lisanslı Yazılım.

18. İHRACAT SINIRLAMALARI

Lisanslı yazılımı Birleşmiş Milletler veya ABD tarafından onaylanmış herhangi bir ülkeye veya bölgeye kullanamaz veya başka bir şekilde ihraç edemez veya yeniden ihraç edemezsiniz. Lisanslı yazılımı kullanarak, bu tür ülkelerde bulunmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

19. YÖNETME HUKUKU VE ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Bu anlaşma, Çin Halk Cumhuriyeti yasaları yasaların çatışmasına etki etmeden yönetilecektir. Bu sözleşmeden doğan veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, yargı bölgenizdeki yerel yasaların yasakladığı ölçüde geçerli kuralları uyarınca Hong Kong Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından çözülür.

YAZILIMI YÜKLEMEKLE İLGİLİ BİLGİ, BU YAZILIMI VE KOŞULLARINI OKUYUNUZ VE BU KOŞULLAR VE KOŞULLARLA BAĞLI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU SÖZLEŞMENİN TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN TAM VE ÖZEL DURUMU OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZİ VE TÜM ÖNERİLEN VEYA ÖNCELİKLİ ANLAŞMALARI, SÖZLÜ VEYA YAZILI ANLAŞMALARI VE BURADA BELİRTİLEN LİSANSLARA İLİŞKİN TÜM ORTAKLARLA İLGİLİ TÜM DİĞER HABERLEŞMELERİ KABUL EDERSİNİZ.

 

 

Blog